Prowadzenie uproszczonej księgowości

Definicja uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona to sposób prowadzenia ewidencji księgowej przedsiębiorstwa i rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzięki niej przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą mogą szybko i prosto wyliczyć swoje zobowiązania podatkowe. To właśnie wyliczenie wysokości podatku naliczonego i należnego stanowi podstawowy cel prowadzenia uproszczonej księgowości w firmie.

Limit uproszczonej księgowości

Nie wszystkie podmioty mają możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w ramach uproszczonej księgowości. Fundamentalną zasadą wyznaczającą granicę, po której przekroczeniu należy przejść na księgi rachunkowe jest limit pełnej księgowości. Do korzystania z księgowości uproszczonej uprawnione są osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie jeżeli uzyskane przez nie przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po osiągnięciu przychodów o tej wartości, bezwzględnie obowiązkowe staje się prowadzenie księgowości w pełnej jej formie.

Początkowo zakładano, że będzie na tym samym poziomie dla wszystkich, ostatecznie jednak…NOWA SKŁADKA ZDROWOTNA W SKALI PODATKOWEJ  

Formy uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona odnosi się do trzech form rozliczania działalności. Są to:
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – zakłada rozliczanie się na zasadach ogólnych i odprowadzenie podatku o wartości 17% / 32% lub przez podatek liniowy o wartości 19%.
– ryczałt ewidencjonowany – zakłada opłacanie składki o stałej wysokości, ustalanej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
– karta podatkowa  – zakłada odprowadzanie stałej kwoty ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego, przeznaczona jest jednak wyłącznie dla wąskiej grupy  przedsiębiorców.

Zalety uproszczonej księgowości

Prowadzenie uproszczonej księgowości niesie ze sobą wiele zalet. Należy do nich możliwość samodzielnego wykonywania wszelkich rozliczeń, brak konieczności sprostania licznym wymaganiom formalno-rachunkowym, a także możliwość wsparcia swojej księgowości tanimi i powszechnie dostępnymi programami i aplikacjami księgowymi. Warto jednak podkreślić, iż ta forma sprawdzi się tylko w przypadku przedsiębiorców, którzy potrafią bez problemów oszacować swoje przychody oraz koszty ich uzyskania. Pomimo, że samodzielne prowadzenie ewidencji w ramach uproszczonej księgowości wydaje się łatwe, konieczne jest bieżące śledzenie zmieniających się przepisów prawnych, zaznajomienie z zasadami narzuconymi przez Ustawę o rachunkowości oraz przyjętymi standardami.

 Już sam wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej to nie lada wyzwanie, tym bardziej…DORADZTWO FINANSOWE.  

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług, która obejmuje weryfikację możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości i wybór najbardziej odpowiedniej formy oraz rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, zarówno w ramach pełnej, jak i uproszczonej księgowości.