Prowadzenie uproszczonej księgowości

Definicja uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona to sposób prowadzenia ewidencji księgowej przedsiębiorstwa i rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzięki niej przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą mogą szybko i prosto wyliczyć swoje zobowiązania podatkowe. To właśnie wyliczenie wysokości podatku naliczonego i należnego stanowi podstawowy cel prowadzenia uproszczonej księgowości w firmie.

Limit uproszczonej księgowości

Nie wszystkie podmioty mają możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w ramach uproszczonej księgowości. Fundamentalną zasadą wyznaczającą granicę, po której przekroczeniu należy przejść na księgi rachunkowe jest limit pełnej księgowości. Do korzystania z księgowości uproszczonej uprawnione są osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie jeżeli uzyskane przez nie przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po osiągnięciu przychodów o tej wartości, bezwzględnie obowiązkowe staje się prowadzenie księgowości w pełnej jej formie.

  NOWA SKŁADKA ZDROWOTNA W SKALI PODATKOWEJ. Początkowo zakładano, że będzie na tym samym poziomie dla wszystkich, ostatecznie jednak…CZYTAJ DALEJ  

Formy uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona odnosi się do trzech form rozliczania działalności. Są to:
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – zakłada rozliczanie się na zasadach ogólnych i odprowadzenie podatku o wartości 17% / 32% lub przez podatek liniowy o wartości 19%.
– ryczałt ewidencjonowany – zakłada opłacanie składki o stałej wysokości, ustalanej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
– karta podatkowa  – zakłada odprowadzanie stałej kwoty ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego, przeznaczona jest jednak wyłącznie dla wąskiej grupy  przedsiębiorców.

Zalety uproszczonej księgowości

Prowadzenie uproszczonej księgowości niesie ze sobą wiele zalet. Należy do nich możliwość samodzielnego wykonywania wszelkich rozliczeń, brak konieczności sprostania licznym wymaganiom formalno-rachunkowym, a także możliwość wsparcia swojej księgowości tanimi i powszechnie dostępnymi programami i aplikacjami księgowymi. Warto jednak podkreślić, iż ta forma sprawdzi się tylko w przypadku przedsiębiorców, którzy potrafią bez problemów oszacować swoje przychody oraz koszty ich uzyskania. Pomimo, że samodzielne prowadzenie ewidencji w ramach uproszczonej księgowości wydaje się łatwe, konieczne jest bieżące śledzenie zmieniających się przepisów prawnych, zaznajomienie z zasadami narzuconymi przez Ustawę o rachunkowości oraz przyjętymi standardami.

  DORADZTWO FINANSOWE.(…) Już sam wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej to nie lada wyzwanie, tym bardziej…CZYTAJ DALEJ  

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług, która obejmuje weryfikację możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości i wybór najbardziej odpowiedniej formy oraz rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, zarówno w ramach pełnej, jak i uproszczonej księgowości.

E-księgowość dla spółek

Z racji nieustannego rozwoju technologii oraz automatyzacji wielu czynności związanych z prowadzaniem firm, coraz więcej biur rachunkowych wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnych przedsiębiorców, poszerza swoje oferty o usługi online.

Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym świadczącym usługi przez internet, właściciele firm nie muszą już organizować fizycznych spotkań z księgowymi ani osobiście dostarczać dokumentów. Wszystkie czynności oraz kontakty z biurem odbywają się drogą elektroniczną. Właściciele firm zamiast dostarczać dokumenty do zaksięgowania mogą wysłać ich skany. Nie muszą przyjeżdżać na konsultacje ponieważ wystarczy kontakt mailowy, telefoniczny lub za pomocą komunikatora nieumożliwiający video rozmowy. Dzięki zdalnej obsłudze firmy przedsiębiorcy podczas wyboru biura mają nieograniczone możliwości. Nie muszą wybierać spośród biur znajdujących się w dostępnej dla nich lokalizacji – mogą zdecydować się na biuro mające siedzibę oddaloną nawet o setki kilometrów.

Współpraca z biurem przez internet może przebiegać równie sprawnie co z biurem stacjonarnym oraz być dla przedsiębiorcy w pełni bezpieczna i przede wszystkim opłacalna pod względem finansowym.

Księgowość działalności gospodarczej

Zakładając firmę przedsiębiorca musi w trakcie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazać wybraną przez siebie formę opodatkowania przychodów lub dochodów pochodzących z działalności. Do wybrania właściciel ma kilka rozwiązań – przed podjęciem decyzji warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Współpraca z doradcą pomoże w bezpieczny sposób wybrać formę opodatkowania, która pomoże optymalizować koszty podatkowe firmy.

Prowadząc niektóre formy działalności właściciel może zostać zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT i wystawiania faktur oraz księgowania w odpowiedni sposób. Do tego celu zatrudnić można wykwalifikowaną księgową lub skorzystać z usług świadczonych przez biuro rachunkowe.

Księgowość działalności gospodarczej w formie uproszczonej zalety:
– niskie koszty ewidencji księgowej
– możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości

Księgowość a rachunkowość

Wielu przedsiębiorców zamiennie stosuje określenie księgowości i rachunkowości, co jest błędne. Terminy te bez wątpienia są ze sobą powiązane jednakże nie są tożsame i to należy mieć na uwadze.

Rachunkowość to system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu oraz przekroju poszczególne podmioty gospodarcze włącznie z procesami produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji i akumulacji. Najprościej mówiąc w sposób sformalizowany ukazuje proces prowadzonej działalności gospodarczej w celu dokonania jej oceny. Rachunkowość dostarcza zatem prawdziwych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Księgowość stanowi część rejestracyjna rachunkowości. Polega na ujmowaniu pieniężnym i ilościowym wcześniej udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które przyczyniają się do zmiany majątku jednostki gospodarującej, a także źródeł jego pochodzenia.

Księgowość a rachunkowość nie znaczą zatem tego samego. Księgowość jest wyłącznie częścią składową rachunkowości.

Księgowość pełna

Pełną księgowością nazywa się bardzo precyzyjny, złożony i w pełni sformalizowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych mających miejsce w konkretnej jednostce gospodarczej. Podstawowym jej zadaniem jest zobrazowanie sytuacji finansowej w firmie w danym przedziale czasu. Ewidencjonowanie każdego, nawet najmniejszego zdarzenia pozwala dostarczać informacji na temat efektywności podejmowanych działań oraz skutecznie zarządzać majątkiem.

Do prowadzenia księgowości w pełnej je formie zobowiązani są właściciele firm, których przychód w poprzednim roku obrachunkowym przekroczyły próg 2 miliony euro.

Prowadzenie tego rodzaju rachunkowości obliguje przedsiębiorców do zatrudnienia księgowej lub podjęcia współpracy z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga znajomości obowiązujących procedur i przepisów. Właściciele firm zazwyczaj nie posiadają ani odpowiednich umiejętności ani wystarczającej ilości czasu do dopełnienia wszystkich czynności wynikających z konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

prowadzenie ewidencji księgowej

W zależności od prowadzonej ewidencji księgowej właściciel przedsiębiorca musi stosować odrębny system księgowy dla wszystkich transakcji i operacji gospodarczych. Kontrola związana z rachunkowością i podatkami pozwala ustalić obciążenia fiskalne jakie posiada podmiot oraz ile i w jaki sposób przeprowadzane są operację gospodarcze.

Formy ewidencji jakie prowadzić może podmiot gospodarczy dzielą się na pełne czyli księgi rachunkowe będące precyzyjnym i szczegółowym systemem ewidencji operacji gospodarczych oraz uproszczone czyli książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Różnicą, pomiędzy tymi dwoma sposobami ewidencjonowania, to głównie różnica w strukturze – w pierwszym przypadku każda, nawet najmniejsza operacja musi zostać wykazana, a ponadto na koniec roku sporządzone musi zostać sprawozdanie finansowe. Mała księgowość natomiast przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które nie przeprowadzają dużej liczby operacji i faktur, ponieważ do ich zadań należy jedynie ewidencja przychodów.

Dobre biuro rachunkowe

Dobre biuro rachunkowe to pojęcie bardzo subiektywne. Potrzeby przedsiębiorców w zależności od branży, formy prawnej oraz specyfiki prowadzonej przez nich działalności są różne. Istnieje jednak kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru biura rachunkowego.

1. Zakres oferowanych usług

Kompleksowa oferta może świadczyć o tym, że dane biuro zatrudnia księgowych o różnych specjalizacjach dlatego też będą oni w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją i rozwiązać każdy problem jaki pojawi się w czasie trwania współpracy.

2. Cena

Niska cena może świadczyć o braku profesjonalizmu oraz chęci szybkiego zwiększenia liczby klientów.

3. Elastyczność

Dobre biuro rachunkowe dba o swoich klientów wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Świadczenie usług zdalnie, przez internet lub z dojazdem do klienta może wskazywać na dobre prosperowanie i nowoczesność biura.

4. Klienci

Najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu biura jest szerokie grono zadowolonych ze współpracy klientom i ich pochlebne referencje.

Rachunkowość uproszczona

Rachunkowość uproszczona to forma ewidencji, z której korzystać mogą osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także partnerskie i spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów i operacji finansowych nie przekroczyły 2 milionów euro.

Mała księgowość obliguje przede wszystkim do prowadzenia:

– księgi przychodów i rozchodów – właściciel firmy ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze w celu określenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Następnie od różnicy opłaca podatek dochodowy według zasad ogólnych lub na podstawie podatku liniowego.
– ewidencji ryczałtu – polega na ewidencji przychodów z przyporządkowaniem ich do właściwej stawki ryczałtu.
– karty podatkowej – przeznaczony dla wąskiej grupy przedsiębiorców wykonujących określone zawody.

Rachunkowość uproszczona to system bazowy, podstawowy opierający się o proste mechanizmy i sposoby rozliczania się z urzędami. Do głównych zalet małej ewidencji finansów firmy należy oszczędność w jej prowadzeniu oraz możliwość skorzystania ze specjalnych programów przeznaczonych do ewidencji finansów.

Pełna księgowość w 2022

Prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do szczegółowej ewidencji księgowo-podatkowej zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych najkorzystniej powierzyć specjalistom biura rachunkowego, którzy pomogą bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości.

Od stycznia obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wystąpi, gdy podmiot osiągnie w 2021 roku przychody w wysokości 9 188 200 zł.

Nasza kadra ekspertów oferuje solidną pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi:

  • opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów księgowo-podatkowych
  • rozliczenia podatkowe
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • reprezentacja przed organami administracji podatkowej

Pełna księgowość w 2022 – powierzając nam ten obowiązek przedsiębiorcy mogą być pewni prawidłowo oraz terminowo wykonywanych obowiązków księgowych.

Ceny usług księgowych

Ceny usług księgowych w danym biurze rachunkowym często stanowią jeden z decydujących czynników podczas wyboru firmy, z którą podejmie się współpracę w zakresie obsługi księgowej. Warto jednak wiedzieć, że często cena nie jest adekwatna do jakości świadczonych usług i wpływa na nią szereg zmiennych związanych zarówno z samym biurem jak i obsługiwaną firmą.

Jeżeli chodzi o biuro na cenę świadczonych przez nie usług w znacznym stopniu oddziałuje lokalizacja, staż na rynku, renoma oraz zakres oferowanych usług, który często wiąże się z koniecznością zatrudniania wielu specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli natomiast mowa o czynnikach kształtujących cenę księgowości w danej firmie związanych z samym podmiotem obsługiwanym do najważniejszych z nich należą forma prawna, forma prowadzenia księgowości. liczba zatrudnianych pracowników, status płatnika VAT, liczba dostarczanych w danym miesiącu do biura dokumentów oraz oczywiście zakres usług, z których właściciele zdecydowali się skorzystać.