POMOC W AKTUALIZACJI DANYCH W KRS

Nasze biuro rachunkowe Modrzejewski oferuje kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS.


Oferta:

  • sporządzenie odpowiednich dokumentów, wniosków
  • doradztwo w zakresie wprowadzania zmian
  • złożenie właściwych wniosków aktualizacyjnych
  • monitorowanie procedury aktualizacji danych spółki

JAKIE DANE AKTUALIZUJEMY w KRS?

  • dane wspólników, członków zarządu
  • informacja w zakresie kodów PKD
  • zapisy umowy spółki
  • adres spółki, adres siedziby spółki
  • adres do korespondencji wspólników, członków zarządu
  • rodzaje udzielonych pełnomocnictw

Pomoc w aktualizacji danych spółki – profesjonalna i doświadczona kadra Biura rachunkowego Modrzejewski!

 

OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ZMIANY DANYCH KRS

Przedsiębiorcy, których podmioty wpisani są do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązani są do przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki. Pragniemy zaznaczyć, że właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone nieaktualnymi informacjami w rejestrze przedsiębiorców.

Sąd rejestrowy uprawniony jest do nakładania na przedsiębiorców zaniedbujących obowiązek aktualizacji danych spółki sankcji w postaci grzywny lub nawet rozwiązania spółki.


Skutki zaniedbania obowiązku aktualizacji danych w KRS:

– brak wiedzy o toczących się postępowaniach względem spółki
– nieważność zawartych umów
– utrata zainteresowania ze strony klientów oraz inwestorów
– zaburzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku

Tel. stacjonarny: 12 376 72 4122 378 12 27

Tel. komórkowy: 736 841 844
Zapewniamy kontakt telefoniczny, SMS lub przez aplikację WhatsApp.


E-mail: biuro@modrzejewski-biuro.pl

Jeśli już złożyli Państwo wniosek o aktualizację danych, który został odrzucony lub poskutkował otrzymaniem wezwania do uzupełnienia braków formalnych, możemy zaoferować:
– ponowne sporządzenie i złożenie wniosku wraz z pismem o zwrot opłaty sądowej uiszczonej w czasie samodzielnego składania wniosku,
– uzupełnienie braków w złożonej dokumentacji i poprawa błędów wskazanych w wezwaniu.