Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy podmiot funkcjonujący na rynku osiąga sukces. Wielu przedsiębiorców zgłasza się do nas z powodu konieczności likwidacji spółki. Przygotowaliśmy ofertę, która w krótkim czasie umożliwi dopełnienie formalności związanych z procedurą likwidacji.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie, które daje Klientom gwarancję tego, że cały proces likwidacji zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługi, które oferujemy w ramach likwidacji spółki:
– sporządzenie sprawozdań finansowych wymaganych przy procesie likwidacji;
– sporządzenie planu likwidacji podmiotu;
– przygotowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej otwarcia likwidacji;
– zgłoszenie likwidacji spółki w sądzie rejestrowym oraz instytucjach;
– przygotowanie protokołów zgromadzeń wspólników;
– zamknięcie pozycji bilansowych;
– dopełnienie formalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
– złożenie wniosków o wykreślenie spółki z KRS, rejestru REGON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego;
– pomoc w przygotowaniu oraz przekazaniu do archiwum dokumentacji księgowej, finansowej, podatkowej i kadrowo-płacowej;

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą przeprowadzenia procesu likwidacji to zapraszamy do kontaktu!