Umowa na usługi księgowe

Własna firma, a umowa na usługi księgowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to szereg obowiązków, spośród których zdecydowanie najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym okazuje się prowadzenie firmowej księgowości.

Już pierwsze poważne dylematy pojawiają się na etapie zakładania działalności, gdzie trzeba zdecydować o tym, jaką formę opodatkowania wybrać. Nie każda forma prowadzenia działalności może zostać przypisana do niektórych form prowadzenia działalności. Dodatkowo bardzo zawiłe, skomplikowane oraz często zmieniające się przepisy prawne znacznie utrudniają funkcjonowanie na rynku, skupiając się jednocześnie na celach związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z tym, wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług oferowanych przez profesjonalne biura rachunkowe, które są w stanie profesjonalnie zając sie zarówno księgowością, jak i sprawami kadrowo-płacowymi.

Umowa na usługi księgowe – zakres usług

Usługi księgowe mogą być kompleksowe w oparciu o nawiązanie stałej współpracy z biurem rachunkowym lub jednorazowe poprzez zlecenie wykonania konkretnego zadania. Z usług księgowych skorzystać mogą zarówno spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Spośród usług oferowanych przez biura rachunkowe możemy wymienić:- prowadzenie księgowości pełnej, – prowadzenie księgowości uproszczonej, – rozliczenia z US i ZUS, – sporządzanie deklaracji podatkowych,- sporządzanie sprawozdań finansowych, – reprezentowanie firm przed urzędami i instytucjami,- doradztwo księgowe i podatkowe.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

E-księgowość

Rola księgowości

Prowadzenie księgowości stanowi nieodłączny element prowadzenia przedsiębiorstwa. Te dwie kwestie zawsze muszą iść ze sobą w parze. Podmiot gospodarczy, który nie prowadzi ksiąg oraz ewidencji w sposób rzetelny, kompleksowy i dokładny łamie przepisy prawa. Sporządzanie ewidencji księgowej i rozliczanie na jej podstawie podatków to obowiązek każdej firmy. Kary nakładane przez urząd skarbowy mogą doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie zamknięcie biznesu.
Księgowość ma bardzo istotną rolę w procesach zarządzania, rozwoju jednostki gospodarczej i jej funkcjonowania na rynku. Dane gromadzone na potrzeby księgowości stanowią nieocenione źródło informacji, pozwalające ocenić efektywność podejmowanych działań i skuteczność obranej strategii finansowej.

Księgowość dawniej

Jeszcze jakiś czas temu prowadzenie księgowości wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Wszelka ewidencja była prowadzona w formie papierowej. Wysokość zobowiązań liczona była “ręcznie” na podstawie wzorów. Dokumenty do księgowej dostarczało się osobiście lub pocztą. Biura rachunkowe nie były popularne, raczej praktykowało się podjemowanie współpracy z lokalną księgową.

DORADZTWO KSIĘGOWE DLA FIRM Z BRANŻY IT. W ostatnim czasie można zauważyć znaczący rozwój branży IT …CZYTAJ DALEJ  

Nowoczesna e-księgowość

Jedną z dostępnych aktualnie możliwości jest tzw. e-księgowość. Księgowość online daje przedsiębiorcom nieograniczone możliwości – mogą korzystać z usług biura mieszczącego się na drugim końcu kraju. Wszelkie obliczenia oraz cała dokumentacja księgowa sporządzana jest w programie księgowym, a dzięki automatyzacji procesów księgowych usługi biura są w bardziej przystępnych cenach. Nie ma konieczności dostarczania oryginałów dokumentów – wystarczą skany lub zdjęcia. Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do panelu księgowego, w którym za pośrednictwem telefonu może sprawdzać stan finansowo – podatkowy swojej firmy, wystawiać faktury i śledzić składane w jego imieniu deklaracje podatkowe.

Nasze biuro stanowi idealny przykład tego na czym polega e-księgowość. Jesteśmy online – elastyczni i dostępni dla swoich klientów 24/7. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Prowadzenie uproszczonej księgowości

Definicja uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona to sposób prowadzenia ewidencji księgowej przedsiębiorstwa i rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzięki niej przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą mogą szybko i prosto wyliczyć swoje zobowiązania podatkowe. To właśnie wyliczenie wysokości podatku naliczonego i należnego stanowi podstawowy cel prowadzenia uproszczonej księgowości w firmie.

Limit uproszczonej księgowości

Nie wszystkie podmioty mają możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w ramach uproszczonej księgowości. Fundamentalną zasadą wyznaczającą granicę, po której przekroczeniu należy przejść na księgi rachunkowe jest limit pełnej księgowości. Do korzystania z księgowości uproszczonej uprawnione są osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie jeżeli uzyskane przez nie przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po osiągnięciu przychodów o tej wartości, bezwzględnie obowiązkowe staje się prowadzenie księgowości w pełnej jej formie.

  NOWA SKŁADKA ZDROWOTNA W SKALI PODATKOWEJ. Początkowo zakładano, że będzie na tym samym poziomie dla wszystkich, ostatecznie jednak…CZYTAJ DALEJ  

Formy uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona odnosi się do trzech form rozliczania działalności. Są to:
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – zakłada rozliczanie się na zasadach ogólnych i odprowadzenie podatku o wartości 17% / 32% lub przez podatek liniowy o wartości 19%.
– ryczałt ewidencjonowany – zakłada opłacanie składki o stałej wysokości, ustalanej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
– karta podatkowa  – zakłada odprowadzanie stałej kwoty ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego, przeznaczona jest jednak wyłącznie dla wąskiej grupy  przedsiębiorców.

Zalety uproszczonej księgowości

Prowadzenie uproszczonej księgowości niesie ze sobą wiele zalet. Należy do nich możliwość samodzielnego wykonywania wszelkich rozliczeń, brak konieczności sprostania licznym wymaganiom formalno-rachunkowym, a także możliwość wsparcia swojej księgowości tanimi i powszechnie dostępnymi programami i aplikacjami księgowymi. Warto jednak podkreślić, iż ta forma sprawdzi się tylko w przypadku przedsiębiorców, którzy potrafią bez problemów oszacować swoje przychody oraz koszty ich uzyskania. Pomimo, że samodzielne prowadzenie ewidencji w ramach uproszczonej księgowości wydaje się łatwe, konieczne jest bieżące śledzenie zmieniających się przepisów prawnych, zaznajomienie z zasadami narzuconymi przez Ustawę o rachunkowości oraz przyjętymi standardami.

  DORADZTWO FINANSOWE.(…) Już sam wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej to nie lada wyzwanie, tym bardziej…CZYTAJ DALEJ  

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług, która obejmuje weryfikację możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości i wybór najbardziej odpowiedniej formy oraz rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, zarówno w ramach pełnej, jak i uproszczonej księgowości.

Księgowość i finanse

Pojęcie rachunkowości ogólnie jest bardzo szerokie i obejmuje szeroki zakres zagadnień m.in. księgowość, kalkulacje, operacje finansowe itp.

Finanse to inaczej ogół procesów i operacji, które mają na celu gromadzenie oraz przechowywanie pieniędzy, a także rozporządzanie nimi. Finanse pełnić mogą wiele funkcji – m.in stymulacyjną czy kontrolną. Księgowość to natomiast baza, zespół prowadzonych zapisów, których celem jest ujęcie stanu i zmian oraz ewidencja przebiegu procesu produkcji.

Sprawozdania tworzone na rzecz księgowości i ewidencji mogą obejmować bilans, rachunek zysków i strat, księgi rachunkowe, ewidencję, faktury oraz inne dokumenty i deklaracje sporządzane w trakcie roku bilansowego działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona do kontrolowania finansami firmy wykazać powinna się rzetelnością, dokładnością, terminowością oraz uczciwością, a także znajomością obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dzięki czemu pisma będą odbierane przez organy i urzędy w sposób sprawdzalny, prawidłowy i w terminie.

E-księgowość dla spółek

Z racji nieustannego rozwoju technologii oraz automatyzacji wielu czynności związanych z prowadzaniem firm, coraz więcej biur rachunkowych wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnych przedsiębiorców, poszerza swoje oferty o usługi online.

Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym świadczącym usługi przez internet, właściciele firm nie muszą już organizować fizycznych spotkań z księgowymi ani osobiście dostarczać dokumentów. Wszystkie czynności oraz kontakty z biurem odbywają się drogą elektroniczną. Właściciele firm zamiast dostarczać dokumenty do zaksięgowania mogą wysłać ich skany. Nie muszą przyjeżdżać na konsultacje ponieważ wystarczy kontakt mailowy, telefoniczny lub za pomocą komunikatora nieumożliwiający video rozmowy. Dzięki zdalnej obsłudze firmy przedsiębiorcy podczas wyboru biura mają nieograniczone możliwości. Nie muszą wybierać spośród biur znajdujących się w dostępnej dla nich lokalizacji – mogą zdecydować się na biuro mające siedzibę oddaloną nawet o setki kilometrów.

Współpraca z biurem przez internet może przebiegać równie sprawnie co z biurem stacjonarnym oraz być dla przedsiębiorcy w pełni bezpieczna i przede wszystkim opłacalna pod względem finansowym.

Księgowość działalności gospodarczej

Zakładając firmę przedsiębiorca musi w trakcie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazać wybraną przez siebie formę opodatkowania przychodów lub dochodów pochodzących z działalności. Do wybrania właściciel ma kilka rozwiązań – przed podjęciem decyzji warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Współpraca z doradcą pomoże w bezpieczny sposób wybrać formę opodatkowania, która pomoże optymalizować koszty podatkowe firmy.

Prowadząc niektóre formy działalności właściciel może zostać zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT i wystawiania faktur oraz księgowania w odpowiedni sposób. Do tego celu zatrudnić można wykwalifikowaną księgową lub skorzystać z usług świadczonych przez biuro rachunkowe.

Księgowość działalności gospodarczej w formie uproszczonej zalety:
– niskie koszty ewidencji księgowej
– możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości

Pełna księgowość wady

Pełna księgowość to złożony sposób ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa oraz wszelkich zdarzeń i operacji finansowych według określonych zasad, które zawarte są m.in. w ustawie o rachunkowości.

Przedsiębiorca, który prowadzi taką formę ewidencji otrzymać może dokładny obraz sytuacji finansowej oraz precyzyjny instrument kontroli oraz analizy jednostki gospodarczej.

Do zalet pełnej księgowości zalicza się możliwość monitorowania zachodzących zmian, uzyskanie wskaźników, które pomocne są podczas podejmowania działań oraz dane z bilansu, dzięki którym wyliczyć można wielkość przepływów pieniężnych.

Mimo korzyści, każda forma posiada również swoje wady w postaci dużych kosztów, ponieważ tą formę ewidencji z reguły powierza się księgowemu ze względu na trudną i skomplikowaną strukturę, a jeżeli przedsiębiorca zamierza sam zajmować się rozliczaniem i sporządzaniem dokumentów, to będzie musiał poświęcić czas i w sposób dokładny oraz kompleksowy wypełniać pisma, formularze i deklaracje zgodnie z dyrektywami zawartymi w ustawach o rachunkowości.

Biuro rachunkowo-księgowe

Każde biuro rachunkowo-księgowe ma inne podejście do klienta, świadczy inne usługi i działa na innych warunkach.

Biuro rachunkowo-księgowe powinno przede wszystkim dać klientowi pewność, że jego finanse znajdują się w dobrych rękach. Dlatego też usługi księgowo-finansowe często ustalane są idealnie do potrzeb klienta.

W ich zakres wchodzą:
księgowość w uproszczonej i pełnej formie

  • obsługa księgowa firm jednoosobowych
  • kompleksowe usługi dla spółek
  • obsługa kadrowo-płacowa firmy
  • wsparcie prawne i księgowe klientów
  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych i innych dokumentów, w tym deklaracji i sprawozdań
  • łatwy i bezpośredni kontakt z księgową

Powierzając swoją księgowość fachowcom, biuro rachunkowo-księgowe ma za zadanie także reprezentować działalność przed urzędami i być jej godnym przedstawicielem.

Warto zatem znaleźć biuro, które zapewni odpowiedni wizerunek firmy, a jednocześnie będzie dbało o finanse i optymalizację kosztów jednostki.

Jeśli szukają Państwo kompleksowych usług księgowych, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tanie prowadzenie księgowości

Prowadzenie księgowości – bez znaczenia czy w uproszczonej czy w pełnej formie to zadanie wymagające od każdego właściciela działalności gospodarczej dużej odpowiedzialności, wiedzy oraz doświadczenia.

Biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe dla zarówno małych, średnich i dużych firm. Przedsiębiorcy powierzają swoje finanse i rachunkowość podmiotom zewnętrznym, a w zamian otrzymują dużą oszczędność czasu i pieniędzy, wygodę oraz możliwość skupienia się na głównych aspektach firmy. Eksperci z biura rachunkowego w tym czasie zajmują się księgowaniem, sporządzaniem sprawozdań i dokumentów oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dla przedsiębiorcy współpraca z biurem księgowym stanowić więc będzie dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu – nasze biuro rachunkowe poprowadzi księgowość w profesjonalny i zgodny z prawem sposób, dzięki czemu Państwa firma nadal będzie sprawnie działać i się rozwijać. Zapewniamy kontrolę nad wydatkami oraz aktualną wiedzę z zakresu prawa, podatków i księgowości.

Ewidencja księgowa

Prowadzenie ewidencji księgowej firmy

Dokumentacja księgowa przedsiębiorstwa

Ewidencja rachunkowości to inaczej kontrola finansów i operacji przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, której zadaniem jest odzwierciedlenie przebiegu poszczególnych mechanizmów gospodarczych w firmie prowadzącej księgi rachunkowe.

Przedsiębiorstwo może prowadzić rozliczenia za pomocą metody uproszczonej lub pełnej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej oraz opodatkowania ustawa może na podatnika nałożyć obowiązek ewidencji zgodnie z regulacjami i przepisami.

Nowo utworzone podmioty gospodarcze, ale również działające na rynku firmy posiadają określony majątek oraz środki finansowe konieczne do zakupu lub leasingu aktywów. Bilans majątkowy jest jednym z podstawowych sprawozdań finansowych sporządzanych na określony dzień ukazująca zarówno aktywa oraz pasywa.

Ewidencje finansów należy zgodnie z rodzajem działalności zapisywać i ujmować w księgach na potrzeby urzędów i organów skarbowych – firma będzie w ciągu roku dokonywała szeregu operacji gospodarczych, które muszą zostać udokumentowane.