Jedną z częściej wybieranych form prowadzenia ewidencji gospodarczych jest księga przychodów i rozchodów (KPiR). Prowadzenie KPiR służy bieżącej ewidencji operacji gospodarczej w uproszczonej formie, głównie dla celów podatkowych.

Zgodnie z przepisami ta uproszczona forma rozliczeń księgowych może być prowadzona przez:

  • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Podmioty niespełniające tych warunków zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych (pełnej księgowości).

W ramach uproszczonej księgowości zakres naszych usług obejmuje:

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
  • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie okresowych informacji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań podatkowych,
  • inne obowiązki niezbędne do prawidłowego spełnienia powinności ustawowo nałożonych na podatnika.

Na Państwa życzenie możemy podjąć się reprezentacji firmy przed organami państwowymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy), dzięki czemu unikną Państwo szeregu formalności w tym zakresie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Tel. stacjonarny: 12 376 72 4122 378 12 27
Tel. komórkowy: 736 841 844
Zapewniamy kontakt telefoniczny, SMS lub przez aplikację WhatsApp.

E-mail: biuro@modrzejewski-biuro.pl