Prowadzenie ksiąg handlowych to skomplikowany i sformalizowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wymaga od przedsiębiorcy ewidencjonowania każdego środka jaki przepływa przez firmę, m.in. przelewu bankowego, kredytu czy wpływu do kasy.

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych jest ściśle określone w ustawach oraz standardach rachunkowości, według których podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia pełnej księgowości są:

  • spółki handlowe (np. spółki kapitałowe takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy prosta spółka akcyjna niezależnie od wielkości przychodów),
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Warto wspomnieć, że każdy podmiot, który nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, może wybrać ten system ewidencji zdarzeń gospodarczych.

W ramach pełnej księgowości zakres naszych usług obejmuje:

  • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • stałą ewidencję operacji handlowych,
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie zeznań podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań statycznych i finansowych,
  • sporządzanie i wysyłanie nowej struktury pliku JPK_VDEK,
  • inne obowiązki konieczne do właściwego wywiązania się z obowiązków ustawowych nałożonych na podatnika.

Dzięki temu, że nasze biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, nie muszą martwić się Państwo o rzetelność i prawidłowość prowadzonej księgowości.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Tel. stacjonarny: 12 376 72 4122 378 12 27
Tel. komórkowy: 736 841 844
Zapewniamy kontakt telefoniczny, SMS lub przez aplikację WhatsApp.

E-mail: biuro@modrzejewski-biuro.pl