Księgowość a rachunkowość

Wielu przedsiębiorców zamiennie stosuje określenie księgowości i rachunkowości, co jest błędne. Terminy te bez wątpienia są ze sobą powiązane jednakże nie są tożsame i to należy mieć na uwadze.

Rachunkowość to system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu oraz przekroju poszczególne podmioty gospodarcze włącznie z procesami produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji i akumulacji. Najprościej mówiąc w sposób sformalizowany ukazuje proces prowadzonej działalności gospodarczej w celu dokonania jej oceny. Rachunkowość dostarcza zatem prawdziwych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Księgowość stanowi część rejestracyjna rachunkowości. Polega na ujmowaniu pieniężnym i ilościowym wcześniej udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które przyczyniają się do zmiany majątku jednostki gospodarującej, a także źródeł jego pochodzenia.

Księgowość a rachunkowość nie znaczą zatem tego samego. Księgowość jest wyłącznie częścią składową rachunkowości.

Księgowość pełna

Pełną księgowością nazywa się bardzo precyzyjny, złożony i w pełni sformalizowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych mających miejsce w konkretnej jednostce gospodarczej. Podstawowym jej zadaniem jest zobrazowanie sytuacji finansowej w firmie w danym przedziale czasu. Ewidencjonowanie każdego, nawet najmniejszego zdarzenia pozwala dostarczać informacji na temat efektywności podejmowanych działań oraz skutecznie zarządzać majątkiem.

Do prowadzenia księgowości w pełnej je formie zobowiązani są właściciele firm, których przychód w poprzednim roku obrachunkowym przekroczyły próg 2 miliony euro.

Prowadzenie tego rodzaju rachunkowości obliguje przedsiębiorców do zatrudnienia księgowej lub podjęcia współpracy z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga znajomości obowiązujących procedur i przepisów. Właściciele firm zazwyczaj nie posiadają ani odpowiednich umiejętności ani wystarczającej ilości czasu do dopełnienia wszystkich czynności wynikających z konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

prowadzenie ewidencji księgowej

W zależności od prowadzonej ewidencji księgowej właściciel przedsiębiorca musi stosować odrębny system księgowy dla wszystkich transakcji i operacji gospodarczych. Kontrola związana z rachunkowością i podatkami pozwala ustalić obciążenia fiskalne jakie posiada podmiot oraz ile i w jaki sposób przeprowadzane są operację gospodarcze.

Formy ewidencji jakie prowadzić może podmiot gospodarczy dzielą się na pełne czyli księgi rachunkowe będące precyzyjnym i szczegółowym systemem ewidencji operacji gospodarczych oraz uproszczone czyli książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Różnicą, pomiędzy tymi dwoma sposobami ewidencjonowania, to głównie różnica w strukturze – w pierwszym przypadku każda, nawet najmniejsza operacja musi zostać wykazana, a ponadto na koniec roku sporządzone musi zostać sprawozdanie finansowe. Mała księgowość natomiast przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które nie przeprowadzają dużej liczby operacji i faktur, ponieważ do ich zadań należy jedynie ewidencja przychodów.

Uproszczona księgowość plusy

Uproszczona księgowość jest często preferowana przez tych przedsiębiorców, którzy osiągają relatywnie niskie dochody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.

Uogólniając, jest to zbiór jasnych reguł, które odnoszą się do sposobu gromadzenia danych finansowych. Zasady te ustalone zostały przez odpowiednie organy skarbowe po to, aby ujednolicić sposób wyliczania zobowiązań podatkowych.

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić spółki cywilne i jawne osób fizycznych, partnerskie i osoby fizyczne jeżeli ich przychody za poprzedni rok nie były większe niż 2 miliony euro.

Wyróżnia się trzy formy małej księgowości: karta podatkowa, rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego i prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Uproszczona księgowość plusy związane z tą formą opodatkowania? Możliwość kontrolowania spraw firmy poprzez bieżące śledzenie jej dochodów i wydatków i oszczędność pieniędzy ze względu na brak konieczności zatrudniania księgowej.

Przy prowadzeniu księgowości uproszczonej przedsiębiorca może także sam korzystać z programów księgowych rozliczając i kontrolując własną działalność, jednakże w tym przypadku niezbędna jest znajomość stale zmieniających się przepisów.

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym to ostatnim czasie najczęściej wybierany i najbardziej korzystny sposób na prowadzenie księgowości w firmie. Coraz częściej przedsiębiorcy rezygnują z samodzielnego dopełniania czynności księgowych oraz zatrudniania księgowej na etat na rzecz biura księgowego. Dlaczego?

Istnieje kilka powodów, dla których i Państwo powinni rozważyć tę opcję. Podejmując współpracę z biurem rachunkowym między innymi:

– korzysta się z wiedzy i doświadczenia nie tylko jednej księgowej ale całego zespołu specjalistów, którzy specjalizują się w wielu dziedzinach księgowości,
– można liczyć na rabat, promocje i oferty specjalne,
– nie trzeba ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, wyposażeniem jego miejsca pracy i zakupem programu do księgowania tak jak jest to w przypadku księgowej zatrudnionej na stałe,
– można korzystać z usług dodatkowych takich jak przechowywanie dokumentów, doradztwo, pomoc w dokonaniu aktualizacji danych firmy czy jej rejestracji.

Dobre biuro rachunkowe

Dobre biuro rachunkowe to pojęcie bardzo subiektywne. Potrzeby przedsiębiorców w zależności od branży, formy prawnej oraz specyfiki prowadzonej przez nich działalności są różne. Istnieje jednak kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru biura rachunkowego.

1. Zakres oferowanych usług

Kompleksowa oferta może świadczyć o tym, że dane biuro zatrudnia księgowych o różnych specjalizacjach dlatego też będą oni w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją i rozwiązać każdy problem jaki pojawi się w czasie trwania współpracy.

2. Cena

Niska cena może świadczyć o braku profesjonalizmu oraz chęci szybkiego zwiększenia liczby klientów.

3. Elastyczność

Dobre biuro rachunkowe dba o swoich klientów wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Świadczenie usług zdalnie, przez internet lub z dojazdem do klienta może wskazywać na dobre prosperowanie i nowoczesność biura.

4. Klienci

Najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu biura jest szerokie grono zadowolonych ze współpracy klientom i ich pochlebne referencje.

Doradztwo księgowe dla firm z branży IT

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko wykonywanie czynności firmowych związanych z bieżącą działalnością firmy, ale także wykonywanie zadań prawnie nałożonych np. prowadzenie firmowej księgowości. Ilość zadań do wykonania będzie różniła się w zależności od wielkości firmy, ilości pracowników, formy prawnej firmy, formy prowadzonej księgowości ale przede wszystkim od branży działalności.

W ostatnich miesiącach zauważalny jest znaczny rozwój firm branży IT, coraz więcej też takich firm się otwiera z uwagi na duży popyt na usługi informatyczne czy programistyczne.

Nasza firma prowadzi księgowość kilkunastu firm branży IT. Posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę księgowych z wieloletnim doświadczeniem, którzy na bieżąco monitorują zmiany księgowe. Nasi eksperci od samego pomysłu Klienta o założeniu firmy w branży IT pomagają i doradzają proponując optymalne i korzystne rozwiązania księgowe oraz podatkowe. Serdecznie zapraszamy do poznania naszej oferty oraz podjęcia współpracy księgowej.

Pełna księgowość w 2022

Prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do szczegółowej ewidencji księgowo-podatkowej zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych najkorzystniej powierzyć specjalistom biura rachunkowego, którzy pomogą bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości.

Od stycznia obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wystąpi, gdy podmiot osiągnie w 2021 roku przychody w wysokości 9 188 200 zł.

Nasza kadra ekspertów oferuje solidną pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi:

 • opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów księgowo-podatkowych
 • rozliczenia podatkowe
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentacja przed organami administracji podatkowej

Pełna księgowość w 2022 – powierzając nam ten obowiązek przedsiębiorcy mogą być pewni prawidłowo oraz terminowo wykonywanych obowiązków księgowych.

Oferta księgowa 2022

Nasze biuro rachunkowe doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca na rynku ma inne oczekiwania od współpracy z biurem. Z tego powodu stworzyliśmy ofertę usług, która spełnia wymagania najbardziej oczekujących właścicieli firm.

Oferta księgowa 2022 opiera się o:

 • indywidualne podejście do przedsiębiorcy
 • elastyczny cennik usług uzależniony od ilości dokumentów księgowych
 • wsparcia w zakresie księgowości, podatków oraz prawa
 • możliwości skorzystania z porad online (Skype, e-mail, telefon)

Wraz z całą kadrą chcemy, aby przedsiębiorca decydując się na współpracę z nami mógł swoją uwagę skoncentrować na rozwoju biznesu oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz KPiR
 • ewidencje ryczałtu
 • ewidencje środków trwałych
 • ewidencje podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • rozliczenia podatkowe
 • obsługę kadrowo-płacową
 • reprezentacje przed US, GUS, ZUS
 • Zapraszamy do współpracy.

Ceny usług księgowych

Ceny usług księgowych w danym biurze rachunkowym często stanowią jeden z decydujących czynników podczas wyboru firmy, z którą podejmie się współpracę w zakresie obsługi księgowej. Warto jednak wiedzieć, że często cena nie jest adekwatna do jakości świadczonych usług i wpływa na nią szereg zmiennych związanych zarówno z samym biurem jak i obsługiwaną firmą.

Jeżeli chodzi o biuro na cenę świadczonych przez nie usług w znacznym stopniu oddziałuje lokalizacja, staż na rynku, renoma oraz zakres oferowanych usług, który często wiąże się z koniecznością zatrudniania wielu specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli natomiast mowa o czynnikach kształtujących cenę księgowości w danej firmie związanych z samym podmiotem obsługiwanym do najważniejszych z nich należą forma prawna, forma prowadzenia księgowości. liczba zatrudnianych pracowników, status płatnika VAT, liczba dostarczanych w danym miesiącu do biura dokumentów oraz oczywiście zakres usług, z których właściciele zdecydowali się skorzystać.