Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US

Zaświadczenie o niezaleganiu można zdobyć poprzez składanie wniosku do Urzędu Skarbowego.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US może okazać się potrzebna dla osób mieszkających za granicami Polski, które nie mogą dotrzeć osobiście do urzędu lub dla tych, którzy nie mają na to czasu. Możliwe jest skorzystanie z usługi reprezentowania w urzędzie przez osoby trzecie.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US polega na:
1. Podpisaniu pełnomocnictwa z firmą reprezentującą.
2. Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego przez przedstawiciela.
3. Do wniosku dołącza się dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Odbiór zaświadczenia przez przedstawiciela.
5. Wysyłka skanów dokumentacji do Klienta drogą elektroniczną.
6. Wysłanie oryginałów dokumentacji na podany adres.

Na zaświadczenie czeka się do 7 dni od jego złożenia.

Na pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US mogą Państwo liczyć ze strony naszych specjalistów, którzy chętnie załatwią wszystkie sprawy urzędowe w Państwa imieniu z największą starannością i najszybciej jak to możliwe.