Księgowość małej firmy

Czym jest księgowość małej firmy (księgowość uproszczona)?

Księgowość uproszczona to system kontroli i sporządzania dokumentacji opierający się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Dotyczy to obligacyjnie przedsiębiorców, którzy płacą podatek od osiągniętych dochodów, a limit ich operacji finansowych nie przekracza 2 milionów euro.

KPiR

Księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącej ewidencji i jest najprostszą formą rozliczania się z urzędem skarbowym. KPiR zakłada się na dzień rozpoczęcia działalności i opiera się ją głównie na ujmowaniu informacji w oparciu o jedną z dwóch metod – uproszczoną lub memoriałową.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

W przypadku ryczałtu podatek płaci się bez możliwości odliczenia kosztów, a stawki wynoszą od 2% do aż 20% w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu. Brak jest również możliwości skorzystania z odliczeń i ulg.

KARTA PODATKOWA

Ostatnią formą księgowości jest karta podatkowa, która zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ewidencji i składania deklaracji PIT.

Zaletami uproszczonej możliwości rozliczania podatku i prowadzenia ksiąg jest prostsza forma, niż w przypadku pełnej, a także niskie koszty, ponieważ na rynku jest wiele firm i programów, które za niewielką opłatą umożliwią prowadzenie np. KPiR czy ewidencji przychodów.

Sprawdź co zrobić, jeśli prowadzenie spółki się nie powiedzie! CZYTAJ DALEJ

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty! Proponujemy szeroki wachlarz usług oraz wysoką jakość!

Umowa na usługi księgowe

Własna firma, a umowa na usługi księgowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to szereg obowiązków, spośród których zdecydowanie najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym okazuje się prowadzenie firmowej księgowości.

Już pierwsze poważne dylematy pojawiają się na etapie zakładania działalności, gdzie trzeba zdecydować o tym, jaką formę opodatkowania wybrać. Nie każda forma prowadzenia działalności może zostać przypisana do niektórych form prowadzenia działalności. Dodatkowo bardzo zawiłe, skomplikowane oraz często zmieniające się przepisy prawne znacznie utrudniają funkcjonowanie na rynku, skupiając się jednocześnie na celach związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z tym, wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług oferowanych przez profesjonalne biura rachunkowe, które są w stanie profesjonalnie zając sie zarówno księgowością, jak i sprawami kadrowo-płacowymi.

Umowa na usługi księgowe – zakres usług

Usługi księgowe mogą być kompleksowe w oparciu o nawiązanie stałej współpracy z biurem rachunkowym lub jednorazowe poprzez zlecenie wykonania konkretnego zadania. Z usług księgowych skorzystać mogą zarówno spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Spośród usług oferowanych przez biura rachunkowe możemy wymienić:- prowadzenie księgowości pełnej, – prowadzenie księgowości uproszczonej, – rozliczenia z US i ZUS, – sporządzanie deklaracji podatkowych,- sporządzanie sprawozdań finansowych, – reprezentowanie firm przed urzędami i instytucjami,- doradztwo księgowe i podatkowe.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Tanie prowadzenie księgowości

Prowadzenie księgowości – bez znaczenia czy w uproszczonej czy w pełnej formie to zadanie wymagające od każdego właściciela działalności gospodarczej dużej odpowiedzialności, wiedzy oraz doświadczenia.

Biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe dla zarówno małych, średnich i dużych firm. Przedsiębiorcy powierzają swoje finanse i rachunkowość podmiotom zewnętrznym, a w zamian otrzymują dużą oszczędność czasu i pieniędzy, wygodę oraz możliwość skupienia się na głównych aspektach firmy. Eksperci z biura rachunkowego w tym czasie zajmują się księgowaniem, sporządzaniem sprawozdań i dokumentów oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dla przedsiębiorcy współpraca z biurem księgowym stanowić więc będzie dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu – nasze biuro rachunkowe poprowadzi księgowość w profesjonalny i zgodny z prawem sposób, dzięki czemu Państwa firma nadal będzie sprawnie działać i się rozwijać. Zapewniamy kontrolę nad wydatkami oraz aktualną wiedzę z zakresu prawa, podatków i księgowości.

Ewidencja księgowa

Prowadzenie ewidencji księgowej firmy

Dokumentacja księgowa przedsiębiorstwa

Ewidencja rachunkowości to inaczej kontrola finansów i operacji przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, której zadaniem jest odzwierciedlenie przebiegu poszczególnych mechanizmów gospodarczych w firmie prowadzącej księgi rachunkowe.

Przedsiębiorstwo może prowadzić rozliczenia za pomocą metody uproszczonej lub pełnej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej oraz opodatkowania ustawa może na podatnika nałożyć obowiązek ewidencji zgodnie z regulacjami i przepisami.

Nowo utworzone podmioty gospodarcze, ale również działające na rynku firmy posiadają określony majątek oraz środki finansowe konieczne do zakupu lub leasingu aktywów. Bilans majątkowy jest jednym z podstawowych sprawozdań finansowych sporządzanych na określony dzień ukazująca zarówno aktywa oraz pasywa.

Ewidencje finansów należy zgodnie z rodzajem działalności zapisywać i ujmować w księgach na potrzeby urzędów i organów skarbowych – firma będzie w ciągu roku dokonywała szeregu operacji gospodarczych, które muszą zostać udokumentowane.

Sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie finansowe przedstawia pełną sytuację finansową firmy, a jest zestawieniem informacji o wszystkich działaniach inwestycyjnych, jakie miały w niej miejsce.
Sprawozdanie finansowe za 2021 należy sporządzić na koniec roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzania i składania sprawozdania dotyczy spółki kapitałowej, spółki osobowej, jak również niektórych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Sprawozdanie przygotowywane jest w języku polskim i polskiej walucie w ściśle określonej formie, w sposób rzetelny i porównywalny.

Pełne sprawozdanie składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i start, informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Sporządzenie sprawozdania finansowego należy do obowiązków kierownika firmy, jednak zazwyczaj on zleca to zadanie księgowej lub specjaliście z biura rachunkowego, aby mieć pewność, iż zostało ono sporządzone prawidłowo. Sprawozdanie podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

Nasi eksperci pomogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021, zapraszamy do kontaktu.

Prowadzenie pełnej rachunkowości

Prowadzenie pełnej rachunkowości to obowiązek osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich, których wartość przychodów za ubiegły rok obrotowy przekroczyła równowartość 1 200 00 euro.
Przedsiębiorstwa spełniające wyżej wymienione wymogi muszą liczyć się ze sporymi kosztami związanymi z zatrudnieniem profesjonalnego księgowego bądź skorzystaniem z usług biura rachunkowego. Jest to niezbędne, gdyż wyłącznie te podmioty są uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które stanowią formę rozliczeń podczas prowadzenia księgowości pełnej.

Prowadzenie pełnej rachunkowości ma jednak ogromne zalety. Zapewnia ewidencję przychodów i kosztów, inwentaryzację majątku i zobowiązań, a także szeroką wiedzę z zakresu wynagrodzeń pracowników i sprawozdań finansowych. Na podstawie tych informacji może określić przyczyny niepowodzeń firmy, przygotować plany jej dalszej działalności oraz znaleźć rozwiązanie z niemal każdej sytuacji, w której znalazła się spółka.

Kraków prowadzenie księgowości

Zleć nam jako profesjonalnej firmie prowadzenie rachunkowości Twojej firmy!

Doświadczeni eksperci w oparciu o wiedzę i kompetencje zajmą się Państwa księgami i rozliczaniem podatku, a także sporządzaniem sprawozdań, dzięki czemu będziecie się Państwo mogli skupić na rozwoju przedsiębiorstwa i zwolnić z obowiązku znajomości przepisów i regulacji prawnych.

Nasze profesjonalne biuro rachunkowe oferuje w prestiżowej lokalizacji pełną obsługę – Kraków prowadzenie księgowości dla klientów z całej Polski. Bez względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy nasza oferta skierowana jest dla każdego, ponieważ ewidencja rozliczeń i ksiąg może być prowadzona zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Zatrudnienie w firmie księgowego jest droższym rozwiązaniem, ponieważ wymaga zakupu sprzętu i opłacania wynagrodzenia pracownikowi, podczas gdy usługa biura rachunkowego obejmuje jedynie koszt za przeprowadzone czynności, a nie czas pracy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który ceni sobie czas i wygodę, to usługa outsourcingu będzie najlepszym sposobem na pozyskanie korzyści oraz zapewnienie 100% pewności i bezpieczeństwa, że wszelkie kwestie rachunkowe są spełnione zgodnie z prawem i przepisami księgowymi.

Oferta biura księgowego

Początki prowadzenia działalności to przede wszystkim rejestracja firmy, wybór jej opodatkowania, a następnie wybór rodzaju prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na samodzielne księgowanie, zatrudnienie własnej księgowej, ale także, jeśli rzuci im się w oko jakaś oferta biura księgowego to z niej skorzystania. Na rynku funkcjonuje bardzo dużo firm oraz pojedynczych księgowych oferujących usługi księgowe. Różnią się one ceną, jakością, gamą usług oraz formą współpracy. Każdy przedsiębiorca powinien dopasować obsługę księgową do swoich potrzeb i wymagań.

Zazwyczaj oferta biura księgowego jest bogata w usługi, cena zależna od wielkości firmy, ilości faktur, ale także prestiżu i opinii biura. Obsługa księgowości przez biuro księgowe powinna być profesjonalna i indywidualnie dopasowana do każdego klienta.

Poszukiwanie obsługi księgowej często jest trudne i trwa długi, ponieważ konkurencja rynkowa jest naprawdę spora. Nieraz warto jednak kierować się zasadą pierwszej myśli i podjąć decyzję na podstawie tego, która oferta biura księgowego jako pierwsza spełniła oczekiwania właściciela działalności.

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani do prowadzenia rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu jak i sprzedaży nie dotyczy każdej transakcji związanej z zakupem materiałów, towarów i usług, udokumentowanej fakturą. Z tego wynika, że nie wszystkie transakcje muszą zostać ujęte w ewidencji.

Zatem prowadzenie rejestrów VAT zakupu nie narzuca obowiązku wykazywania zakupów związanych:
– z czynnościami wyłącznie zwolnionymi z podatku od towarów i usług
– z czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
– z czynnościami nieopodatkowanymi

Powyższych czynności przedsiębiorca podlegający opodatkowaniu VAT nie musi ujmować w rejestrze VAT, a wynika to z tego, że takie zakupy nie mają żadnego wpływu na rozliczenie i wysokość podatku od towarów i usług.

Zgodnie z prawem obowiązku ewidencji nie mają podatnicy zwolnieni z opłacania podatków VAT oraz przedsiębiorców wykonujących prace zwolnione z podatku VAT.

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży jest bardzo pomocne podczas rozliczania podatku od towarów i usług, szczególnie podczas składania deklaracji i to jest właśnie powód konieczności ich uwzględniania.

Prowadzenie ewidencji i sporządzenie deklaracji VAT

Przedsiębiorcy, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą muszą podjąć równie ważną decyzję dotyczącą prowadzenia księgowości. Rachunkowość firmy ewidencjonowana musi być w sposób rzetelny i bezbłędny. Brak znajomości przepisów prawnych w takim przypadku może spowodować błędy, które w skutkach nakładają karę finansową na właścicieli przedsiębiorstw.

Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym oszczędzamy czas i koszty – eksperci w Twoim imieniu zajmą się wykonywaniem wszystkich zadań związanych z księgowością.

Jako wieloletnie i doświadczone biuro możemy zaoferować usługi w postaci m.in. prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, uzupełniania dokumentacji, sporządzania sprawozdań, wystawiania faktur, rozliczania projektów oraz wyliczania składek do ZUS.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem świadczeń tytułem od towarów i usług, to dodatkowo czynności objąć mogą także prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji VAT.

Jeżeli chcesz powierzyć księgowość Twojej firmy odpowiednim osobom, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.