Ceny transferowe

Ceny transferowe to inaczej “rezultaty finansowe warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cena, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.

Do ustalania cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Mogą one być:
– podmiotem krajowym – czyli podmiotem biorącym udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu lub kontroli innych przedsiębiorstw położonych za granicą lub posiadających udział w kapitale tego przedsiębiorstwa,
– podmiotem zagranicznym – bierze on czynny udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udziały w kapitale,
– tymi samymi osobami fizycznymi lub prawnymi – biorą one udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym lub krajowym lub posiadają udziały w kapitale.

Wynikiem powiązań między podmiotami jest niewykazywanie dochodów lub wykazywanie niższych dochodów niż te, które byłyby osiągane, gdy podmioty te nie były powiązane.

Ceny transferowe-najważniejsze funkcje:
– funkcja podziału dochodu,
– funkcja sterowania.