Ceny transferowe ustawa

Z ceną transferową, która inaczej zwana jest ceną transakcyjną do czynienia mają przedsiębiorcy, którzy dokonują operacji lub transakcji z podmiotami powiązanymi. W szczególności mowa jest o przepływie towarów dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do jednej grupy kapitałowej albo świadczeniem usług na rzecz osób prawnych przez ich właścicieli.

Cena transferowa, która używana jest w transakcjach między firmami danej grupy kapitałowej może mieć spory wpływ na przykład na wysokość zysku, który osiągasz, ale ostatecznie również na to, jak bardzo konkurencyjna jest firma.

Rozliczenia z użyciem cen transferowych stanowią jedną z najbardziej dynamicznych w zakresie podatku. Przepisy w tym przypadku stają się w ostatnim czasie bardzo restrykcyjne. W przypadku podmiotów powiązanych niezbędne jest przygotowanie obszernej i dokładnej dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Podstawowym elementem takiej dokumentacji rozliczeniowej jest odpowiednie przeliczenie rozliczeń między podmiotami. Ceny transferowe, w związku z ich skomplikowaną postacią posiadają limity, którymi objęte są wartości takich transakcji. Jak widać, czasami okazuje się, że niektóre kwestie księgowe i rachunkowe przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniego kontrolowania i dokumentowania.