Zaległe faktury

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom często zdarza się zapomnieć o przekazaniu faktury do księgowej czy biura rachunkowego. Zaległą fakturę trzeba jednak rozliczyć, nie można jej od tak pominąć. Jeżeli zapomni się o fakturze w miesiącu, w którym ją otrzymaliśmy możemy to zrobić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Jeżeli zapomniana faktura pochodzi z poprzedniego roku należy pamiętać o tym aby dokonać dokonać korekty zeznania rocznego.

Jeżeli faktura VAT nie została do nas dostarczona lub została zniszczona przed tym jak została rozliczona, możemy wystąpić z wnioskiem o wystawienie duplikatu, który traktuje się jak oryginał i na jego podstawie dokonuje się rozliczenia w danym okresie. Jeżeli faktura nie została rozliczona w opisanych wyżej terminach, nadal możemy ją zaksięgować w kosztach działalności. Odliczenie zapłaconego podatku VAT będzie wymagało od nas jednak dokonania korekty jednej z poprzednich deklaracji VAT, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami.