Faktury korygujące

Faktury korygujące bywają dla przedsiębiorców kłopotliwe. Nie zawsze wiedzą oni kiedy należy ująć je w rejestrze VAT czy w Księdze Przychodów i Rozchodów. Z pomocą na szczęście mogą przyjść im biura rachunkowe.

Z Faktury korygujące wystawiane są w sytuacjach gdy stwierdzona zostanie pomyłka lub gdy nastąpi zdarzenie zmieniające dane jakie powinny znajdować się na źródłowej fakturze. Występują trzy rodzaje tych zdarzeń: zmniejszające, zwiększające podstawę opodatkowania lub pomyłki innego rodzaju. Korektę faktury sporządza się gdy po dokonaniu sprzedaży udzielono upustu, gdy obniżono cenę z tytułu wcześniejszej zapłaty, zwrócono towar, dokonano zwrotu części lub całości zapłaty, podwyższono cenę lub zauważono pomyłkę w kwocie podatku, cenie albo innej pozycji znajdującej się na fakturze.

Faktura korygująca musi zawierać określenie „korekta” lub „faktura korygująca”, datę wystawienia i kolejny numer, dane zawarte na fakturze właściwej, której dotyczy, przyczynę korekty, prawidłową treść korygowanych pozycji.