Księgowość wycena

Wyceny księgowości większość biur dokonuje na podstawie liczby dostarczanych przez klienta dokumentów, liczby zatrudnianych w jego firmie pracowników oraz rodzaju stosunku pracy, na podstawie którego są oni zatrudniani. Obliczenia wartości zobowiązania jakie przedsiębiorca będzie musiał ponosić w związku z outsourcingiem księgowym, dokonuje się również na podstawie zakresu usług z jakich będzie on korzystał w trakcie trwania współpracy. Im bardziej kompleksowy pakiet, im bardziej kompleksowa obsługa, tym oczywiście wyższe koszty.

Większość z biur określa jedną cenę, w zależności od wybranych usług i liczby zadeklarowanych dokumentów. Nasze biuro oferuje elastyczny cennik, który przewiduje możliwość zmieniania się liczby dowodów księgowych i ceny nawet co miesiąc. Nasi klienci nie muszą deklarować ile dokumentów będą dostarczać, akceptują cennik zawierający widełki cenowe i jeśli w danym miesiącu ich przedsiębiorstwo, z jakiegoś powodu, wygeneruje mniej dokumentów zapłacą oni mniej za obsługę księgową.