Usługi księgowe

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo istotne okazuje się korzystanie z usług księgowych. Rozliczenia podatkowe, a także prowadzenie firmowej dokumentacji jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Problematyka tych zabiegów, a przede wszystkim konsekwencje wynikłe z jakichkolwiek nieprawidłowości sprawiają, że większość przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy, a więc zlecenie tych działań jednostkom z zewnątrz.

Do podstawowych usług świadczonych przez biura księgowe należy:
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
– prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych,
– rozliczenia i optymalizacja podatkowa,
– doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu prowadzenia firmowej księgowości. Zrzeszamy grono wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny księgowości, aby zapewnić Państwa finansom prawidłowość, która automatycznie rzutuje na poprawne relację z Urzędem Skarbowym.