Pełna księgowość

Pełna księgowość to bardzo zaawansowana forma opodatkowania. Do jej prowadzenia zobowiązane są przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekroczył 800 tysięcy euro. Niezależnie od osiągniętego zysku w sposób ten rozliczać muszą się także osobowe spółki kapitałowe, takie jak spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska.

Głównym minusem związanym z tą forma opodatkowania jest konieczność rejestrowania nawet najdrobniejszych operacji przedsiębiorstwa.
Podmioty te obowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, zmuszone są też do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, inwentaryzacji realnego stanu aktywów i pasywów, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz gromadzenia dokumentacji księgowej.

Problematyka tych czynności sprawia, że duże korporacje przeważnie decydują się na przekazanie opieki nad swoimi aktami profesjonalnym biurom księgowym.
Ich doświadczenie oraz duża wiedza z zakresu rachunkowości pozwala bowiem na sprawne i bezpieczne prowadzenie działalności.