Optymalizacja podatkowa w firmie

Każda firma niezależnie od charakteru prowadzonej działalności zobowiązana jest do rozliczania się z państwem w postaci podatków. Należności te bardzo często mocno nadwyrężają budżet, zwłaszcza małych i początkujących firm. Pragnąc legalnie obniżyć swoje należności, warto skorzystać z usługi zwanej “optymalizacją podatkową”. Optymalizacja podatkowa polega na wykorzystywaniu możliwości jakie dają przepisy podatkowe w celu jak największego obniżenia obciążeń podatkowych.

Optymalizację podatkową bardzo łatwo jednak przekształcić w obchodzenie prawa podatkowego, które jest już karalne. Aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa usługi optymalizacyjne najlepiej zlecić specjalistom, którzy zagwarantują nam działanie zgodne z prawem, a co się z tym wiąże także pełne bezpieczeństwo.

Nasza firma zatrudnia kadrę wykwalifikowanych doradców podatkowych, których wiedza, a także ogromne doświadczenie pozwalają świadczyć usługi na bardzo wysokim poziomie. Zachęcamy zatem Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami, by móc cieszyć się zaoszczędzonymi pieniędzmi.

Optymalizacja finansowo-księgowa

Prowadzenie działalności gospodarczej często niestety jest bardzo kosztowne, co bywa uciążliwe w szczególności dla początkujących przedsiębiorców. Istnieją jednak powszechnie znane i skuteczne metody optymalizacji finansowo-księgowej, które przedsiębiorcy wykorzystują dokonując znaczących oszczędności.

Pierwszym z tych sposobów jest zamiana księgowego zatrudnianego na etat na wyspecjalizowane biuro rachunkowe. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zatrudnić księgową ponosi koszty wynikające z utrzymania pracownika, wyposażenia mu miejsca do pracy, wynajmu powierzchni biurowej oraz zakupu programu do księgowości. W przypadku biura rachunkowego płaci się tylko za konkretne usługi, z których się skorzysta.

Kolejnym niezawodnym rozwiązaniem jest dokonanie optymalizacji podatkowej polegającej na obniżeniu, w sposób legalny, wysokości zobowiązania podatkowego. Nie warto jednak próbować przeprowadzić ją samodzielnie ponieważ nieumiejętna optymalizacja może przysporzyć przedsiębiorców wielu problemów.

Księgowość

Księgowość zbyt często mylona jest z rachunkowością. Chociaż pojęcia te bardzo się z sobą łączą, ich znacznie jest inne. Rachunkowość stanowi cały system gromadzenia, przetwarzania i dostarczania informacji o stanie finansowym danej jednostki gospodarczej. Z kolei księgowość jest tylko częścią systemu, jaki tworzy rachunkowość. Odpowiada za ewidencję operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach gospodarczych, służące dalszym działaniom z zakresu rachunkowości.

Księgowość może być różnie prowadzona, co zależy od typu danej jednostki. W niektórych obowiązuje zasada prowadzenia tylko pełnej księgowości, natomiast w innych dopuszczone może zostać stosowanie uproszczonych metod księgowości.

Księgowość prowadzona w formie księgi rachunkowej (pełna księgowość) obowiązuje w wielu jednostkach, głównie dużych i średnich, obracających wysokim kapitałem. Uproszczone metody prowadzenia księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księga przychodów i rozchodów) stosowane są w mniejszych jednostkach, pod warunkiem dopuszczenia ich przez przepisy księgowe.

Usługi księgowe

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo istotne okazuje się korzystanie z usług księgowych. Rozliczenia podatkowe, a także prowadzenie firmowej dokumentacji jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Problematyka tych zabiegów, a przede wszystkim konsekwencje wynikłe z jakichkolwiek nieprawidłowości sprawiają, że większość przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy, a więc zlecenie tych działań jednostkom z zewnątrz.

Do podstawowych usług świadczonych przez biura księgowe należy:
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
– prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych,
– rozliczenia i optymalizacja podatkowa,
– doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu prowadzenia firmowej księgowości. Zrzeszamy grono wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny księgowości, aby zapewnić Państwa finansom prawidłowość, która automatycznie rzutuje na poprawne relację z Urzędem Skarbowym.

Księgowość spółki komandytowo – akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to osobowa forma prowadzenia działalności, w której za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony odpowiada przynajmniej jeden wspólnik, tzw. komplementariusz, a co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem.
Spółka ta pozwala na prowadzenie szerokiego zakresu działalności gospodarczej, gdyż dysponuje ona kapitałem zakładowym o minimalnej wartości 50 tysięcy złotych.

Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to zaawansowana forma opodatkowania przedsiębiorstw, która wymaga między innymi prowadzenia ksiąg rachunkowych i handlowych. Dodatkowo w jej ramach konieczne jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawdzanie stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Mając na uwadze problematykę tych zabiegów konieczne do jej prowadzenia jest wynajęcia biura rachunkowego, które w rzetelny i kompetentny sposób zadba o dokumentację przedsiębiorstwa, a także jego prawidłowe stosunki z Urzędem Skarbowym.

Nasze biuro rachunkowe Modrzejewski oferuje kompleksową obsługę księgową spółek komandytowo-akcyjnych. Zapraszamy do skorzystania z oferty, elastyczny cennik usług uzależniony od ilości dokumentów.

Sprawozdanie finansowe w spółce

Każda firma prowadząca pełną księgowość zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego. To sprawozdanie jest dla jednostki oraz organów, którym się je przekazuje dokładną informacją o stanie finansowo-majątkowym oraz o osiągniętym zysku. Sprawozdanie finansowe zawiera między innymi rachunek zysków i strat oraz bilans – zestawienie aktywów i pasywów, które doskonale mogą pokazują sytuację jednostki gospodarczej.

Sprawozdanie w zależności przez jaką jednostkę jest sporządzane, może składać się z innych dokumentów. Obowiązkowo muszą znaleźć się wspomniane wcześniej dokumenty – rachunek zysków i strat oraz bilans, a także wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych sprawozdaniach, które będą poddawane audytowi finansowemu dodatkowo trzeba zamieścić: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Spółki kapitałowe mają obowiązek sporządzania również sprawozdania z działalności, które dołącza się do sprawozdania finansowego.