Księgowość

Księgowość zbyt często mylona jest z rachunkowością. Chociaż pojęcia te bardzo się z sobą łączą, ich znacznie jest inne. Rachunkowość stanowi cały system gromadzenia, przetwarzania i dostarczania informacji o stanie finansowym danej jednostki gospodarczej. Z kolei księgowość jest tylko częścią systemu, jaki tworzy rachunkowość. Odpowiada za ewidencję operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach gospodarczych, służące dalszym działaniom z zakresu rachunkowości.

Księgowość może być różnie prowadzona, co zależy od typu danej jednostki. W niektórych obowiązuje zasada prowadzenia tylko pełnej księgowości, natomiast w innych dopuszczone może zostać stosowanie uproszczonych metod księgowości.

Księgowość prowadzona w formie księgi rachunkowej (pełna księgowość) obowiązuje w wielu jednostkach, głównie dużych i średnich, obracających wysokim kapitałem. Uproszczone metody prowadzenia księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księga przychodów i rozchodów) stosowane są w mniejszych jednostkach, pod warunkiem dopuszczenia ich przez przepisy księgowe.