Pełna księgowość zalety

Część z przedsiębiorców, ze względu na wybraną przez siebie formę prawną działalności,  już od pierwszych dni prowadzenia firmy, zobligowana jest do prowadzenia księgowości w pełnej jej formie. Część, która przekroczy limit 2.000.000 euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, również nie może prowadzić uproszczonej księgowości.

Są również i tacy właściciele firm, którzy całkowicie dobrowolnie dedycją się na prowadzenie ksiąg rachunkowych – dlaczego?

Zaletami pełnej księgowości bez wątpienia jest możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości, bieżąca kontrola stanu finansowego czy możliwość przeprowadzenia szerokiej analizy finansowej, która nie byłaby możliwa na podstawie mało szczegółowej dokumentacji sporządzanej w ramach uproszczonej księgowości. Dzięki uzyskaniu realnego i przejrzystego obrazu finansowego firmy, jej właściciele są w stanie skuteczniej zarządzać posiadanym kapitałem, sprawniej planować swoje działania oraz dostrzegać i modernizować nierentowne segmenty prowadzonej przez siebie działalności.

Pełna księgowość ułatwia kontrolę nie tylko przedsiębiorcom, ale również i organom państwowym, co dla właścicieli firm oznacza krótszą ich wizytę w siedzibie firmy.

Jeśli chcą Państwo zlecić prowadzenie pełnej księgowości zewnętrznej firmie to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi profesjonaliści poprowadzą księgowość Państwa firmy dając gwarancję jakości wykonania usługi.