Prosta spółka akcyjna księgowość

Od lipca przedsiębiorcy mogą wybrać nowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną. Zasady jej funkcjonowania na rynku opierają się na cechach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Ten rodzaj podmiotu ma stanowić środek inwestowania w działalność innowacyjną i nowe technologie, zapewniającym elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie jej funkcjonowania.

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona głównie z myślą o startupach, ale wszyscy przedsiębiorcy mogą zdecydować się na jej rejestrację.

Prosta spółka akcyjna księgowość – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej? P.S.A. Zobowiązana jest do prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, czyli ksiąg rachunkowych. Ten rodzaj księgowości zobowiązuje do ewidencji każdej złotówki przepływającej przez podmiot, składania raportów oraz sprawozdań finansowych.

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej.

Zapraszamy do współpracy z naszą doświadczoną kadrą specjalistów.

Przygotowanie wyciągów płacowych

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków względem pracowników m.in. wypłacanie wynagrodzenia, opłata składek na ubezpieczenie, ale także przygotowywanie wyciągów płacowych.

Prawo do wypłaty należnej sumy za wykonaną pracę stanowi jedno z najważniejszych praw pracowniczych, z którego nie wolno zrezygnować, a wysokość wypłacanej pensji powinna być adekwatna do rodzaju i ilości pracy oraz zgodna z ustawą i artykułami zawartymi w kodeksie.

Pracownik, w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy może zażądać wglądu w dokumentację, na podstawie której obliczany jest wymiar jego wynagrodzenia. W przepisach brak jest wzmianki dotyczącej obowiązku wydawania pasków wynagrodzeń, czyli źródła informacji na temat sposobu ustalania wymiaru płacy. Pracodawca, który samodzielnie zajmuje się ewidencją wynagrodzeń lub zlecił ekspertom przygotowywanie wyciągów płacowych wpłynął korzystnie na rozwój i efektywność procesów w firmie, ponieważ dzięki takiej czynności łatwiej jest uniknąć nieporozumień ze względu na bieżący dostęp do istotnych informacji.

Pełna księgowość zalety

Część z przedsiębiorców, ze względu na wybraną przez siebie formę prawną działalności,  już od pierwszych dni prowadzenia firmy, zobligowana jest do prowadzenia księgowości w pełnej jej formie. Część, która przekroczy limit 2.000.000 euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, również nie może prowadzić uproszczonej księgowości.

Są również i tacy właściciele firm, którzy całkowicie dobrowolnie dedycją się na prowadzenie ksiąg rachunkowych – dlaczego?

Zaletami pełnej księgowości bez wątpienia jest możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości, bieżąca kontrola stanu finansowego czy możliwość przeprowadzenia szerokiej analizy finansowej, która nie byłaby możliwa na podstawie mało szczegółowej dokumentacji sporządzanej w ramach uproszczonej księgowości. Dzięki uzyskaniu realnego i przejrzystego obrazu finansowego firmy, jej właściciele są w stanie skuteczniej zarządzać posiadanym kapitałem, sprawniej planować swoje działania oraz dostrzegać i modernizować nierentowne segmenty prowadzonej przez siebie działalności.

Pełna księgowość ułatwia kontrolę nie tylko przedsiębiorcom, ale również i organom państwowym, co dla właścicieli firm oznacza krótszą ich wizytę w siedzibie firmy.

Jeśli chcą Państwo zlecić prowadzenie pełnej księgowości zewnętrznej firmie to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi profesjonaliści poprowadzą księgowość Państwa firmy dając gwarancję jakości wykonania usługi.

Koszty prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość jest prowadzona w wielu firmach. Do jej prowadzenia zobowiązane są głównie średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz także mniejsze jednostki, gdy prowadzą swoją działalność w formie przedsiębiorstwa, zobowiązującej do prowadzenia pełnej księgowości.

Koszty prowadzenia pełnej księgowości bywają bardzo zróżnicowane. Wpływ na to ma wiele czynników. Cena zależeć może od liczby dokumentów do księgowania, wielkości zatrudnienia czy rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Na koszty prowadzenia pełnej księgowości wpływ ma także to, kto zajmuje się jej prowadzeniem. Jeżeli swoją księgowość prowadzi sama firma i zatrudnia w tym celu pracownika, koszty prowadzenia pełnej księgowości są znacznie większe. Zatrudnienie księgowego wiąże się z wydatkami w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie oraz zakupami wymaganego wyposażenia księgowego.

Koszt prowadzenia pełnej księgowości jest znacznie niższy, kiedy jej prowadzeniem zajmują się specjaliści z biura rachunkowego. Przedsiębiorca z tytułu zlecenia księgowości ponosi stałą opłatę za usługi księgowe, zależącą między nimi od liczby dokumentów i liczby zatrudnionych. Porównując ją do kosztów zatrudnienia pracownika jest ona znacznie niższa.

Biura rachunkowe Kraków

Kraków jest miastem pełnym przedsiębiorców. W obecnych czasach działalności gospodarczych tworzy się coraz więcej i więcej, ponieważ brakuje miejsc pracy, a własny biznes wydaje się być szansą na zawodowy sukces. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw, przybywa również biur rachunkowych chętnych do pomocy nieznającym się na księgowości początkującym przedsiębiorcom. Biur czyhających na Klienta jest wiele, jednak ile z nich jest wartych uwagi? Zanim nawiążemy współpracę z jedną z takich kancelarii, warto przekonać się, czy jest ona profesjonalna i czy na pewno możemy jej zaufać.

Biuro rachunkowe które prowadzimy, z pewnością spełni Państwa wymagania, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Istniejemy już od wielu lat, a nasi księgowi posiadają duże doświadczenie oraz oczywiście potrzebne wykształcenie. Indywidualnie traktujemy każdego Klienta, który zgłosi się do nas po pomoc z rachunkowością. Współpracujemy nie tylko z przedsiębiorstwami z Krakowa. Zgłaszają się do nas również firmy z pozostałych regionów Polski, ponieważ wiedzą, że oferujemy również kontakt online. Bezpośrednia wizyta w biurze nie jest konieczna!

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach nie opiera się na wolnym wyborze, a jest następstwem obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z nimi to w jaki sposób w danej spółce prowadzi się księgowość zależy od tego, jakie spółka osiąga obroty i w jakiej formie funkcjonuje.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o., jednej z najpopularniejszych form prowadzenia przedsiębiorstw odbywa się w formie pełnej. Niestety prowadzący tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru innej formy księgowości niż księgi rachunkowe. Stanowi o tym jednogłośnie ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. nie jest łatwe z powodu tego, że są to akurat księgi rachunkowe. Dlatego w większości takich spółek księgowością zajmują się biura rachunkowe lub zatrudnieni księgowi. Niestety zatrudnienie księgowego nie jest dla firmy tanie, a znacznie lepszą jakość obsługi zapewnia jej biuro rachunkowe.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. najlepiej zlecić profesjonalistom z biura rachunkowego. Dodatkowym atutem tego rozwiązania oprócz kompleksowej obsługi jest atrakcyjna cena.

Sprawozdanie finansowe w spółce

Każda firma prowadząca pełną księgowość zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego. To sprawozdanie jest dla jednostki oraz organów, którym się je przekazuje dokładną informacją o stanie finansowo-majątkowym oraz o osiągniętym zysku. Sprawozdanie finansowe zawiera między innymi rachunek zysków i strat oraz bilans – zestawienie aktywów i pasywów, które doskonale mogą pokazują sytuację jednostki gospodarczej.

Sprawozdanie w zależności przez jaką jednostkę jest sporządzane, może składać się z innych dokumentów. Obowiązkowo muszą znaleźć się wspomniane wcześniej dokumenty – rachunek zysków i strat oraz bilans, a także wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych sprawozdaniach, które będą poddawane audytowi finansowemu dodatkowo trzeba zamieścić: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Spółki kapitałowe mają obowiązek sporządzania również sprawozdania z działalności, które dołącza się do sprawozdania finansowego.