Księgowość

Księgowość zbyt często mylona jest z rachunkowością. Chociaż pojęcia te bardzo się z sobą łączą, ich znacznie jest inne. Rachunkowość stanowi cały system gromadzenia, przetwarzania i dostarczania informacji o stanie finansowym danej jednostki gospodarczej. Z kolei księgowość jest tylko częścią systemu, jaki tworzy rachunkowość. Odpowiada za ewidencję operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach gospodarczych, służące dalszym działaniom z zakresu rachunkowości.

Księgowość może być różnie prowadzona, co zależy od typu danej jednostki. W niektórych obowiązuje zasada prowadzenia tylko pełnej księgowości, natomiast w innych dopuszczone może zostać stosowanie uproszczonych metod księgowości.

Księgowość prowadzona w formie księgi rachunkowej (pełna księgowość) obowiązuje w wielu jednostkach, głównie dużych i średnich, obracających wysokim kapitałem. Uproszczone metody prowadzenia księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księga przychodów i rozchodów) stosowane są w mniejszych jednostkach, pod warunkiem dopuszczenia ich przez przepisy księgowe.

Usługi księgowe

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo istotne okazuje się korzystanie z usług księgowych. Rozliczenia podatkowe, a także prowadzenie firmowej dokumentacji jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Problematyka tych zabiegów, a przede wszystkim konsekwencje wynikłe z jakichkolwiek nieprawidłowości sprawiają, że większość przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy, a więc zlecenie tych działań jednostkom z zewnątrz.

Do podstawowych usług świadczonych przez biura księgowe należy:
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
– prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych,
– rozliczenia i optymalizacja podatkowa,
– doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu prowadzenia firmowej księgowości. Zrzeszamy grono wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny księgowości, aby zapewnić Państwa finansom prawidłowość, która automatycznie rzutuje na poprawne relację z Urzędem Skarbowym.

Biura rachunkowe Kraków

Kraków jest miastem pełnym przedsiębiorców. W obecnych czasach działalności gospodarczych tworzy się coraz więcej i więcej, ponieważ brakuje miejsc pracy, a własny biznes wydaje się być szansą na zawodowy sukces. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw, przybywa również biur rachunkowych chętnych do pomocy nieznającym się na księgowości początkującym przedsiębiorcom. Biur czyhających na Klienta jest wiele, jednak ile z nich jest wartych uwagi? Zanim nawiążemy współpracę z jedną z takich kancelarii, warto przekonać się, czy jest ona profesjonalna i czy na pewno możemy jej zaufać.

Biuro rachunkowe które prowadzimy, z pewnością spełni Państwa wymagania, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Istniejemy już od wielu lat, a nasi księgowi posiadają duże doświadczenie oraz oczywiście potrzebne wykształcenie. Indywidualnie traktujemy każdego Klienta, który zgłosi się do nas po pomoc z rachunkowością. Współpracujemy nie tylko z przedsiębiorstwami z Krakowa. Zgłaszają się do nas również firmy z pozostałych regionów Polski, ponieważ wiedzą, że oferujemy również kontakt online. Bezpośrednia wizyta w biurze nie jest konieczna!

Prowadzenie pełnej księgowości

Wiele przedsiębiorstw nie ma możliwości korzystania z ułatwionej formy księgowości, np. KPiR, co utrudnia prowadzenie działalności i zwiększa ponoszone koszty. Trzeba przyznać, że pełna księgowość jest wyjątkowo trudnym i rozbudowanym systemem księgowości, który wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności księgowej oraz posiadania odpowiednich programów finansowo-księgowych.

Prowadzenie pełnej księgowości to również znacznie większe obowiązki przedsiębiorcy względem organów podatkowych i innych instytucji państwowych. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego, dokumentu określającego stan finansów i majątku firmy oraz osiągnięty w danym roku wynik z działalności.

W celu prowadzenia pełnej księgowości należy w firmie założyć księgę rachunkową, która będzie się składać z dziennika księgowego, kont syntetycznych oraz analitycznych, zestawień obrotów i sald tych kont oraz wykazu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Oczywiście prowadzenie księgi rachunkowej inaczej niż w systemie księgowym jest prawie nie możliwe.

Prowadzenie pełnej księgowości w przedsiębiorstwa jest trudne i kosztowe, ale nie z pomocą naszego biura rachunkowego! Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Księgowość spółki z o.o.

Spółka z o.o. należy do spółek handlowych, kapitałowych. Jak te spółki posiada osobowość prawną, a poprzez to zobowiązana jest przepisami ustawy o rachunkowości do prowadzenia księgowości w formie księgi rachunkowej czyli pełnej rachunkowości. Chociaż istnieją metody prowadzenia uproszczonej księgowości, ich zastosowanie w spółce z o.o. nie jest możliwe.

Księgowość prowadzona w spółce z o.o. Może być dużym utrudnieniem dla właściciela spółki, bowiem metoda ta jest wyjątkowo rozbudowana, a dodatkowo jej prowadzenie jest szczegółowo regulowane przepisami księgowymi.

Księgowość w formie księgi rachunkowej może być prowadzona tradycyjnie – w formie papierowej, ale w dzisiejszych czasach konieczne jest korzystanie z profesjonalnych programów komputerowych. Niestety ich zakup może być sporym wydatkiem, tak jak zatrudnienie księgowej do prowadzenia księgowości spółki z o.o. To właśnie wada prowadzenia pełnej księgowości – koszty, dużo wyższe niż przy prowadzeniu uproszczonej księgowości.

Zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości w spółce z o.o. można osiągnąć decydując się na zlecenie tego obowiązku biuru rachunkowemu.