Prowadzenie pełnej księgowości

Wiele przedsiębiorstw nie ma możliwości korzystania z ułatwionej formy księgowości, np. KPiR, co utrudnia prowadzenie działalności i zwiększa ponoszone koszty. Trzeba przyznać, że pełna księgowość jest wyjątkowo trudnym i rozbudowanym systemem księgowości, który wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności księgowej oraz posiadania odpowiednich programów finansowo-księgowych.

Prowadzenie pełnej księgowości to również znacznie większe obowiązki przedsiębiorcy względem organów podatkowych i innych instytucji państwowych. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego, dokumentu określającego stan finansów i majątku firmy oraz osiągnięty w danym roku wynik z działalności.

W celu prowadzenia pełnej księgowości należy w firmie założyć księgę rachunkową, która będzie się składać z dziennika księgowego, kont syntetycznych oraz analitycznych, zestawień obrotów i sald tych kont oraz wykazu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Oczywiście prowadzenie księgi rachunkowej inaczej niż w systemie księgowym jest prawie nie możliwe.

Prowadzenie pełnej księgowości w przedsiębiorstwa jest trudne i kosztowe, ale nie z pomocą naszego biura rachunkowego! Zapraszamy do korzystania z naszych usług!