Prowadzenie ksiąg handlowych

Zgodne z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg handlowych powinno być rzetelne, bezbłędne i sprawdzane na bieżąco. Przedsiębiorcy, których roczny dochód przekracza równowartość 1,2 miliona euro w walucie polskiej, mają obowiązek prowadzenia firmowej księgowości pełnej, a z tym wiążą się księgi handlowe.

Jakie podmioty zobowiązane są do prowadzenia takiej formy ewidencji? M.in. spółki handlowe, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego.

Księgi handlowe stanowią zbiór zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą ją następujące elementy: księga główna i pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz inwentarz.

Przedsiębiorstwa w większości przypadków zlecają prowadzenie ksiąg handlowych specjalistom. Problematyka związana z dokonywaniem zapisów i trudność całego procesu przerasta właścicieli firm, dlatego wygodniejszą opcją jest powierzenie zadania profesjonalnej firmie zewnętrznej, która wykonuje usługi z zakresu księgowości.