Nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019

Obowiązek sprawozdawczy obejmuje konieczność sporządzenia nie tylko samego sprawozdania finansowego, ale także sporządzenia uchwał je zatwierdzających i stanowiących o podziale zysku.

Z ustawy nowelizującej z października 2018 roku wynika, że nowe zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2019 polegają na unowocześnieniu procesu – dokument ma być składany w formie elektronicznej. Zmiana dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich.

Na rzecz tradycyjnego sposobu w wersji papierowej, od 2019 roku przedsiębiorcy mają jako obowiązek przesyłania formularza za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego w formacie XML i podpisywać wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty jakie można dodatkowo dołączyć do sprawozdania finansowego to m.in. uchwały zatwierdzające, sprawozdania z działalności jednostki itp..

Elektronizacja i automatyzacja procesu składania dokumentu do KRS ma na celu odciążenie sądów rejestrowych, które co roku borykają się z dużą liczbą wniosków o wpis do rejestru.