Ewidencja podatkowa

Ewidencja podatkowa pozwala na dokładne ustalenie obciążeń fiskalnych podmiotu względem państwa. Podmioty zobligowane są do prowadzenia rejestracji podejmowanych działań gospodarczych. Sposób, w jaki prowadzona jest ewidencja podatkowa, zależy od formy opodatkowania, którą wyznaczył przedsiębiorca.

Wyróżnia się m.in.:
1. Księgi rachunkowe – najbardziej precyzyjny system ewidencji operacji gospodarczych podmiotu. Pozwala na analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg są spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne.

2. Księga przychodów i rozchodów – uproszczona forma księgowości przedsiębiorstwa, pozwala na obliczenie zobowiązań podatkowych wobec państwa. Dokument ten prowadzą spółki cywilne, jawne i partnerskie, a także jednoosobowe działalności gospodarcze.

3. Ryczałt ewidencjonowany – przeznaczony dla podmiotów prowadzących jednoosobową działalność lub spółek cywilnych, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

4. Karta podatkowa – zarezerwowana dla osób, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym w formie karty. Wysokość opłaty nie jest uzależniona od dochodu jaki generuje przedsiębiorstwo. Przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości, ale zobligowany jest do wystawiania paragonów i faktur na żądanie.