Badanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, firmy zobowiązane są przeprowadzać coroczne badanie sprawozdania finansowego. W praktyce, działanie przeprowadzane jest w dwóch etapach. W pierwszym określanym jako prace wstępne, realizowane są czynności takie, jak badanie systemu ewidencji jednostki, sprawdzanie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalenia podatku od towarów i usług czy kontrola prawnych podstaw działalności. W przypadku drugiego etapu sprawdza się prawidłowość wyceny aktywów i pasywów i przeprowadza się badania sprawozdania finansowego

Do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są podmioty takie jak m.in. jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, krajowe instytucje płatnicze, spółki akcyjne, banki krajowe itp..

Badanie sprawozdania finansowego zlecić może każda jednostka. Ma ono na celu poprawić funkcjonowanie organizacji. Działanie weryfikuje procesy kontroli wewnętrznej jednostki, a także potwierdza prawidłowość raportowania danych dostrzegając ewentualne błędy i niedociągnięcia.