Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu

Przedsiębiorcy zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako płatnicy podatku od towarów i usług, zobowiązani są do kontroli nad wieloma formalnościami m.in. prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu.

Ewidencja sprzedaży umożliwia prawidłowe wyliczenie kwoty podatku, który jest należny w danym okresie rozliczeniowym. Natomiast ewidencja zakupów określa wysokość podatku naliczonego.

Rejestr sprzedaży i zakupów VAT prowadzi się, aby móc rozliczyć podatek od towarów i usług. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż opodatkowaną muszą prowadzić kartotekę, w której znajdą się wszystkie faktury zakupowe.

Zgodnie z przepisami prawa, w zestawieniu VAT nie ma obowiązku wykazywania zakupów związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku lub tymi, od których nie przysługuje prawo do odliczenia. Wydatki te nie wpływają ani na wysokość zobowiązania, ani na poprawność rozliczenia.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu wymaga odpowiednich dokumentów i ich podstaw zapisu. Są to przede wszystkim faktury, raporty okresowe z kas fiskalnych, paragony, a także inne dokumenty np. celne lub wymagające do wykazania należnego podatku.