Umowa na usługi księgowe

Własna firma, a umowa na usługi księgowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to szereg obowiązków, spośród których zdecydowanie najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym okazuje się prowadzenie firmowej księgowości.

Już pierwsze poważne dylematy pojawiają się na etapie zakładania działalności, gdzie trzeba zdecydować o tym, jaką formę opodatkowania wybrać. Nie każda forma prowadzenia działalności może zostać przypisana do niektórych form prowadzenia działalności. Dodatkowo bardzo zawiłe, skomplikowane oraz często zmieniające się przepisy prawne znacznie utrudniają funkcjonowanie na rynku, skupiając się jednocześnie na celach związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z tym, wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług oferowanych przez profesjonalne biura rachunkowe, które są w stanie profesjonalnie zając sie zarówno księgowością, jak i sprawami kadrowo-płacowymi.

Umowa na usługi księgowe – zakres usług

Usługi księgowe mogą być kompleksowe w oparciu o nawiązanie stałej współpracy z biurem rachunkowym lub jednorazowe poprzez zlecenie wykonania konkretnego zadania. Z usług księgowych skorzystać mogą zarówno spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Spośród usług oferowanych przez biura rachunkowe możemy wymienić:- prowadzenie księgowości pełnej, – prowadzenie księgowości uproszczonej, – rozliczenia z US i ZUS, – sporządzanie deklaracji podatkowych,- sporządzanie sprawozdań finansowych, – reprezentowanie firm przed urzędami i instytucjami,- doradztwo księgowe i podatkowe.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Pełna księgowość wady

Pełna księgowość to złożony sposób ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa oraz wszelkich zdarzeń i operacji finansowych według określonych zasad, które zawarte są m.in. w ustawie o rachunkowości.

Przedsiębiorca, który prowadzi taką formę ewidencji otrzymać może dokładny obraz sytuacji finansowej oraz precyzyjny instrument kontroli oraz analizy jednostki gospodarczej.

Do zalet pełnej księgowości zalicza się możliwość monitorowania zachodzących zmian, uzyskanie wskaźników, które pomocne są podczas podejmowania działań oraz dane z bilansu, dzięki którym wyliczyć można wielkość przepływów pieniężnych.

Mimo korzyści, każda forma posiada również swoje wady w postaci dużych kosztów, ponieważ tą formę ewidencji z reguły powierza się księgowemu ze względu na trudną i skomplikowaną strukturę, a jeżeli przedsiębiorca zamierza sam zajmować się rozliczaniem i sporządzaniem dokumentów, to będzie musiał poświęcić czas i w sposób dokładny oraz kompleksowy wypełniać pisma, formularze i deklaracje zgodnie z dyrektywami zawartymi w ustawach o rachunkowości.

Ewidencja księgowa

Prowadzenie ewidencji księgowej firmy

Dokumentacja księgowa przedsiębiorstwa

Ewidencja rachunkowości to inaczej kontrola finansów i operacji przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, której zadaniem jest odzwierciedlenie przebiegu poszczególnych mechanizmów gospodarczych w firmie prowadzącej księgi rachunkowe.

Przedsiębiorstwo może prowadzić rozliczenia za pomocą metody uproszczonej lub pełnej – w zależności od formy organizacyjno-prawnej oraz opodatkowania ustawa może na podatnika nałożyć obowiązek ewidencji zgodnie z regulacjami i przepisami.

Nowo utworzone podmioty gospodarcze, ale również działające na rynku firmy posiadają określony majątek oraz środki finansowe konieczne do zakupu lub leasingu aktywów. Bilans majątkowy jest jednym z podstawowych sprawozdań finansowych sporządzanych na określony dzień ukazująca zarówno aktywa oraz pasywa.

Ewidencje finansów należy zgodnie z rodzajem działalności zapisywać i ujmować w księgach na potrzeby urzędów i organów skarbowych – firma będzie w ciągu roku dokonywała szeregu operacji gospodarczych, które muszą zostać udokumentowane.

Do kiedy sprawozdanie finansowe 2021 do KRS?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem w formie liczbowego zestawienia, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. SF zawiera wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe oraz wyjaśnienia.

Sprawozdanie finansowe z działalności spółki za danych rok obrotowy ustawowo powinno być złożone do 30 czerwca następnego roku. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan pandemii COVID, termin ten został wydłużony i ostateczny termin złożenia SF z działalności mija 15 października 2022 roku.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy do obowiązków wspólników. Za złożenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, a więc w przypadku spółki jej członek zarządu. Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują wyłączenia z tego obowiązku, a więc sprawozdanie finansowe musi składać również spółka, która faktycznie nie prowadziła swojej działalności w danym roku obrotowym.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi księgowymi, którzy sporządzą sprawozdanie finansowe z działalności spółki, wyjaśnią jak powinno ono zostać zatwierdzone oraz pomogą w jego złożeniu w KRS.

Sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie finansowe przedstawia pełną sytuację finansową firmy, a jest zestawieniem informacji o wszystkich działaniach inwestycyjnych, jakie miały w niej miejsce.
Sprawozdanie finansowe za 2021 należy sporządzić na koniec roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzania i składania sprawozdania dotyczy spółki kapitałowej, spółki osobowej, jak również niektórych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Sprawozdanie przygotowywane jest w języku polskim i polskiej walucie w ściśle określonej formie, w sposób rzetelny i porównywalny.

Pełne sprawozdanie składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i start, informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Sporządzenie sprawozdania finansowego należy do obowiązków kierownika firmy, jednak zazwyczaj on zleca to zadanie księgowej lub specjaliście z biura rachunkowego, aby mieć pewność, iż zostało ono sporządzone prawidłowo. Sprawozdanie podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

Nasi eksperci pomogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021, zapraszamy do kontaktu.

Kasa fiskalna obowiązkowy terminal płatniczy

Czy terminal płatniczy będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców posiadających kasę fiskalną? Czy firmy posiadające kasę fiskalną online również muszą nabyć terminal płatniczy? Od kiedy obowiązuje zmiana przepisów?

Na te i wiele innym pytań przedsiębiorcy właśnie szukają odpowiedzi. Nowy ład wprowadza bardzo wiele zmian głównie w sferze podatkowej z którymi właściciele firm muszą się obowiązkowo zapoznać. Jednym z założeń Polskiego ładu jest zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych.

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy zobowiązani będą do zapewnienia możliwości dokonania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, jeśli prowadzą oni ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Najpopularniejszym instrumentem jest terminal płatniczy.

Firmy używające kasę fiskalną online, która łączy się z Centralnym Repozytorium Kas i terminala płatniczego, od lipca 2022 roku muszą zadbać, aby odpowiednio zintegrować razem te dwa urządzenia.

Przepisy wprowadzają jednak możliwość skorzystania z ulgi na zakup terminala płatniczego i pokrycie wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych.

Prowadzenie pełnej rachunkowości

Prowadzenie pełnej rachunkowości to obowiązek osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich, których wartość przychodów za ubiegły rok obrotowy przekroczyła równowartość 1 200 00 euro.
Przedsiębiorstwa spełniające wyżej wymienione wymogi muszą liczyć się ze sporymi kosztami związanymi z zatrudnieniem profesjonalnego księgowego bądź skorzystaniem z usług biura rachunkowego. Jest to niezbędne, gdyż wyłącznie te podmioty są uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które stanowią formę rozliczeń podczas prowadzenia księgowości pełnej.

Prowadzenie pełnej rachunkowości ma jednak ogromne zalety. Zapewnia ewidencję przychodów i kosztów, inwentaryzację majątku i zobowiązań, a także szeroką wiedzę z zakresu wynagrodzeń pracowników i sprawozdań finansowych. Na podstawie tych informacji może określić przyczyny niepowodzeń firmy, przygotować plany jej dalszej działalności oraz znaleźć rozwiązanie z niemal każdej sytuacji, w której znalazła się spółka.

Stała obsługa prawna firm

Księgowość i podatki to stała część każdej firmy. Wszelkie deklaracje i dokumenty przesyłane są do administracji skarbowej oraz innych jednostek np. sądów rejestrowych i urzędów. W związku z tym znajomość przepisów prawnych i kodeksów jest niezbędna. Czym w takim razie charakteryzuje się stała obsługa prawna firm? Ze względu, że wiele przedsiębiorców nie zna się na przepisach i kodeksach spółek, dlatego konsultacja i współpraca ze specjalistami może okazać się niezbędnym aspektem dobrze prowadzonego przedsiębiorstwa. Bez względu czy właściciel działalności gospodarczej zdecyduje się na jednorazową konsultację z doradcą lub prawnikiem, a może stwierdzi, że stała obsługa będzie dobrym rozwiązaniem – skorzystanie z oferty naszego biura może przynieść korzyści w postaci optymalizacji kosztów, czasu, a także poprawienie efektywności procesów zachodzących w wewnętrznej strukturze podmiotu gospodarczego.

Nasza Kancelaria posiada ofertę bezpośrednio nakierowaną na Klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom. Aktualną wiedzę opieramy na przepisach prawnych i regulacjach, dzięki czemu gwarantujemy najlepsze porady prawne na rynku.

Oferta biura księgowego

Początki prowadzenia działalności to przede wszystkim rejestracja firmy, wybór jej opodatkowania, a następnie wybór rodzaju prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na samodzielne księgowanie, zatrudnienie własnej księgowej, ale także, jeśli rzuci im się w oko jakaś oferta biura księgowego to z niej skorzystania. Na rynku funkcjonuje bardzo dużo firm oraz pojedynczych księgowych oferujących usługi księgowe. Różnią się one ceną, jakością, gamą usług oraz formą współpracy. Każdy przedsiębiorca powinien dopasować obsługę księgową do swoich potrzeb i wymagań.

Zazwyczaj oferta biura księgowego jest bogata w usługi, cena zależna od wielkości firmy, ilości faktur, ale także prestiżu i opinii biura. Obsługa księgowości przez biuro księgowe powinna być profesjonalna i indywidualnie dopasowana do każdego klienta.

Poszukiwanie obsługi księgowej często jest trudne i trwa długi, ponieważ konkurencja rynkowa jest naprawdę spora. Nieraz warto jednak kierować się zasadą pierwszej myśli i podjąć decyzję na podstawie tego, która oferta biura księgowego jako pierwsza spełniła oczekiwania właściciela działalności.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży służy pomocy w rozliczeniu podatku od towarów i usług, czyli prawidłowego sporządzenia wszystkich potrzebnych deklaracji VAT.

Czynni podatnicy VAT, którzy chcą odliczyć naliczony podatek VAT, a prowadzą sprzedaż opodatkowaną, muszą prowadzić rejestr, w którym znajdują się wszystkie faktury zakupowe uprawniające ich do odliczenia podatku.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży obliguje podatników do uiszczania w nich:
– kwot, od których przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku oraz kwot, która nie daje prawa do ich obniżenia
– danych, które pozwalają określić przedmiot i podstawę opodatkowania
– kwot należnego podatku
– kwot naliczonego podatku, które obniżają kwotę należnego podatku oraz kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego lub zwracaną przez urząd
– innych danych służących do identyfikacji poszczególnych transakcji

Powyższe dane transakcyjne dotyczące zakupu, materiałów, towarów lub usług, udokumentowane fakturą, muszą zostać uwzględnione w ewidencji.