Pełna księgowość wady

Pełna księgowość to złożony sposób ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa oraz wszelkich zdarzeń i operacji finansowych według określonych zasad, które zawarte są m.in. w ustawie o rachunkowości.

Przedsiębiorca, który prowadzi taką formę ewidencji otrzymać może dokładny obraz sytuacji finansowej oraz precyzyjny instrument kontroli oraz analizy jednostki gospodarczej.

Do zalet pełnej księgowości zalicza się możliwość monitorowania zachodzących zmian, uzyskanie wskaźników, które pomocne są podczas podejmowania działań oraz dane z bilansu, dzięki którym wyliczyć można wielkość przepływów pieniężnych.

Mimo korzyści, każda forma posiada również swoje wady w postaci dużych kosztów, ponieważ tą formę ewidencji z reguły powierza się księgowemu ze względu na trudną i skomplikowaną strukturę, a jeżeli przedsiębiorca zamierza sam zajmować się rozliczaniem i sporządzaniem dokumentów, to będzie musiał poświęcić czas i w sposób dokładny oraz kompleksowy wypełniać pisma, formularze i deklaracje zgodnie z dyrektywami zawartymi w ustawach o rachunkowości.