Księgowość firm

To, jaki rodzaj księgowości będzie prowadził przedsiębiorca, może w znacznym stopniu zależeć od formy organizacyjno-prawnej i opodatkowania.

W niektórych przypadkach obowiązek rozliczania na podstawie pełnej księgowości może przestraszyć szczególnie początkujących przedsiębiorców.

Czynnikami decydującymi o zrezygnowaniu z samodzielnego prowadzenia rachunkowości np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożony system ewidencji, sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku działalności, a także znajomość stale zmieniających się przepisów prawnych.

Alternatywą tej opcji jest zatrudnienie biura rachunkowego lub skorzystanie z outsourcingu obsługi księgowej. W pierwszym przypadku rozwiązanie polega na wysyłaniu pocztą dokumentacji przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, które zajmują się wypełnianiem ksiąg, prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem deklaracji oraz wystawianiu faktur.

Natomiast decydując się na księgowość internetową różnicą jest fakt, że wszelkie deklaracje i pisma przesyła się za pośrednictwem e-maila lub skanów, a przedsiębiorca ma ponadto stały wgląd i dostęp do informacji i danych. Wszelkie rozliczenia i ewidencje przeprowadzane są za pośrednictwem aplikacji internetowych i programów do tego przeznaczonych.