Księgowość spółki

Każdy przedsiębiorca, który posiada własną firmę zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wyróżnia się małą oraz pełną księgowość, a od sposobu ewidencji – internetową lub tradycyjną.

W przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Do rozliczania użyć można podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Alternatywną opcją do nieskomplikowanej ewidencji finansów jest pełna księgowość, która opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, pozwalających na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz ukazania pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Ewidencje finansów można prowadzić tradycyjnie, w wersji papierowej samodzielnie lub zatrudniając księgową. Z reguły przy trudniejszych obliczeniach i dużej liczbie operacji w firmie, prowadzenie rozliczeń samemu jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli właściciel firmy zamierza prowadzić księgowość internetową to do wyboru ma specjalistyczne programy komputerowe, w których oparciu wykonuje wszelkie obliczenia lub zlecenie tego działu w firmie profesjonalnemu biuru rachunkowemu, które również korzystają z technologii – zaletą tej opcji jest możliwość stałego wglądu w ewidencję finansową firmy, lecz bez możliwości nanoszenia zmian samodzielnie przez przedsiębiorcę.