Jak wyrobić Kartę Polaka?

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność jej właściciela do narodu polskiego. Jest wydawana cudzoziemcom, którzy wykażą swój związek z Polską, jej kulturą i historią. Ponieważ niesie ze sobą różnorodne uprawnienia i ułatwienia na terytorium Polski, wiele osób stara się o jej zdobycie.

Jak wyrobić Kartę Polaka?

Aby ją otrzymać, wnioskodawca musi w odpowiednim konsulacie udowodnić swój związek z narodem polskim. Cała procedura wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz dokumentów, które mogą potwierdzić polskość wnioskodawcy. Zazwyczaj są to polskie akty urodzenia, lub inne dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie rodziców, dziadków lub pradziadków. Jeśli wnioskodawca nie posiada takich dowodów, musi przekonać o swojej polskości na podstawie swojej działalności związanej z propagowaniem tradycji lub kultury naszego kraju.

Karta Polaka może być przyznana tylko w razie pomyślnego przebiegu rozmowy z konsulem – prowadzona po polsku, ma go przekonać o tym, że wnioskodawca jest związany z Polską, zna jej historię i język.

Na rynku działają firmy, które pomagają swoim klientom w zdobyciu Karty Polaka. Zajmują się przede wszystkim prawnym aspektem całej sprawy, przygotowując wnioski i dokumenty potrzebne w całym procesie.