Zawieszenie działalności spółki a ZUS

Każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników bez względu na przyczynę może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności. Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności wykonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1, a więc tego samego, za pomocą którego firma była zakładana. Na jego postawie urząd miasta wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiadomienie o chwilowym wyrejestrowaniu firmy. ZUS kolejno sporządza dokumenty ZUS ZWPA, ZUS ZWUA oraz ZUS ZCNA, potwierdzający wyrejestrowanie płatnika ze składek i ubezpieczeń, o czym kolejno informuje przedsiębiorcę za pomocą osobnego pisma.

Jako, iż przedsiębiorca zostanie wyrejestrowany z ZUS nie musi opłacać składek na rzecz ubezpieczeń.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może dobrowolnie opłacać składki na nieubezpieczenia emerytalne i rentowe. Możliwość taka istnieje jednak wyłącznie jeżeli przez ten czas nie pracuje w innym zakładzie pracy, w związku z czym nie ma innego tytułu do tych ubezpieczeń.