Likwidacja spółki z o.o.

Zdarza się, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega procesowi likwidacji. Może tak być ze względu na okoliczności, które są określone w umowie spółki jako powodujące konieczność jej likwidacji lub uchwałę zgromadzenia wspólników, która o tym orzeka. W każdym przypadku, postępowanie likwidacyjne jest szczegółowo określone przez przepisy prawa i powinno być przeprowadzone w zgodzie z wytycznymi.

Kluczową postacią w tym procesie jest likwidator. Wybrany spośród wspólników, powinien zająć się dopilnowaniem wszystkich procedur, wypełnieniem i złożeniem koniecznych dokumentów oraz ogólną reprezentacją firmy w likwidacji.

Likwidacja spółki z o.o. umożliwia zamknięcie wszystkich bieżących interesów przedsiębiorstwa oraz uregulowanie kwestii prawnych i podatkowych. Jest to czas, w którym spółka powinna spłacić wszystkie swoje zobowiązania i ściągnąć należności . Zanim to nastąpi, nie jest możliwy podział majątku spółki między akcjonariuszy ani wypłacanie im zysków.

Rozpoczynanie nowych interesów przez spółkę w likwidacji jest możliwe tylko w drodze wyjątku, jeśli służy zamknięciu dotychczasowych spraw.