Jak wyrobić Kartę Polaka?

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność jej właściciela do narodu polskiego. Jest wydawana cudzoziemcom, którzy wykażą swój związek z Polską, jej kulturą i historią. Ponieważ niesie ze sobą różnorodne uprawnienia i ułatwienia na terytorium Polski, wiele osób stara się o jej zdobycie.

Jak wyrobić Kartę Polaka?

Aby ją otrzymać, wnioskodawca musi w odpowiednim konsulacie udowodnić swój związek z narodem polskim. Cała procedura wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz dokumentów, które mogą potwierdzić polskość wnioskodawcy. Zazwyczaj są to polskie akty urodzenia, lub inne dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie rodziców, dziadków lub pradziadków. Jeśli wnioskodawca nie posiada takich dowodów, musi przekonać o swojej polskości na podstawie swojej działalności związanej z propagowaniem tradycji lub kultury naszego kraju.

Karta Polaka może być przyznana tylko w razie pomyślnego przebiegu rozmowy z konsulem – prowadzona po polsku, ma go przekonać o tym, że wnioskodawca jest związany z Polską, zna jej historię i język.

Na rynku działają firmy, które pomagają swoim klientom w zdobyciu Karty Polaka. Zajmują się przede wszystkim prawnym aspektem całej sprawy, przygotowując wnioski i dokumenty potrzebne w całym procesie.

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza to część rachunkowości służąca potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury

Według Międzynarodowej Federacji Rachunkowości, rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Do funkcji tego rodzaju rachunkowości możemy zaliczyć funkcję planistyczną, kontrolną, organizacyjną, komunikacyjną.

Rachunkowość zarządcza jest bardzo istotna, ponieważ dostarcza istotnych danych na temat firmy. Warto zadbać o to, aby była prowadzona w odpowiedni, rzetelny oraz profesjonalny sposób.

Obowiązek wysyłania JPK

Od nowego roku obowiązek wysyłania JPK spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach oraz mikroprzedsiębiorcach. Związane jest to nowymi zasadami kontroli podatkowej, których celem jest skuteczniejsza weryfikacja danych podatkowych. Właściciele firm mają obowiązek generowania oraz przesyłania informacji w wersji elektronicznej w formie JPK.

Kim jest mikroprzedsiębiorca? Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wprowadzenie JPK stanowi w głównej mierze ułatwienie dla organów podatkowych, którzy mogą szybciej i skuteczniej zweryfikować dane podatkowe. Warto jednak zauważyć, że JPK umożliwia przedsiębiorcom również przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w ewidencji księgowej.

Nasze biuro rachunkowe pomaga przedsiębiorcom w wypełnianiu obowiązków księgowych. Zapraszamy wszystkich właścicieli firm, którzy nie chcą samodzielnie sporządzać oraz wysyłać JPK do organów podatkowych. Załatwimy wszystkie formalności w cenie usług księgowych.

Sporządzenie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i wyników finansowych danego podmiotu gospodarczego. Podstawowym zadaniem sprawozdania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, w której znajduje się przedsiębiorstwo po zakończeniu roku obrachunkowego.

Sporządzanie sprawozdania finansowego należy do obowiązków każdego przedsiębiorcy, który prowadzi pełną księgowość w swojej firmie. Nie musi jednak samodzielnie go wykonywać i w praktyce faktycznie, tylko nieliczni właściciele firm podejmują się samodzielnego prowadzenia księgowości, a co za tym idzie sporządzania sprawozdania. Zazwyczaj powierzają oni wszystkie czynności księgowe zatrudnianej księgowej lub biuro rachunkowemu, z którym podjęli współpracę. Pracownicy biura rachunkowego opracują w jego imieniu sprawozdanie poprawnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorca będzie miał pewność, że zostało ono opracowane w sposób należyty.

Kto musi wysyłać JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowanych opracowanych za pomocą specjalnej aplikacji. Posiada on ustandaryzowany układ i format – XML, który pozwala na jego szybkie i łatwe przetwarzanie

Do wysyłania JPK od 2018 roku zobowiązani są już wszyscy przedsiębiorcy. W roku 2017 obowiązek ten nie dotyczył mikroprzedsiębiorców. Zastosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoliło pożegnać erę papierowych deklaracji. Aktualnie dokumenty te składane są do należytych urzędów tylko drogą elektroniczną.

JPK pozwoli na szybsze i skuteczniejsze kontrolowanie danych wpływających do rejestrów, wykrywanie oszustów podatkowych oraz usprawnienie audytowania firmy.

Występuje siedem struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Są to:
– JPK_KR – księgi rachunkowe
– JPK_WB – wyciąg bankowy
– PK_MAG – magazyn
– VAT – JPK_FA – faktury
– JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
– JPK_EWP – ewidencja przychodów

Jeśli szukają Państwo firmy, która sporządzi dla Was JPK wówczas zachęcamy do kontaktu. Nasi przedstawiciele omówią szczegóły oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

Otrzymanie wizy biznesowej

Wiza jest wymagana w przypadku wyjazdu do np. Stanów Zjednoczonych, Rosji, Białorusi czy Iranu. Możemy wyszczególnić wizy biznesowe, jak i turystyczne.

Wizy biznesowe są dla osób, które zamierzają wybrać się za granicę w celach związanych z przedsiębiorstwem. Nie uprawnia ona do pracy za granicą ani do prowadzenia firmy za granicą.

Otrzymanie wizy biznesowej pozwala na:
– prowadzenie negocjacji,
– dokonywanie inwestycji,
– dokonywanie zakupów,
– prowadzenie badań,
– uczestniczenie w spotkaniach biznesowych,
– poszukiwanie pracowników,
– namawianie podmiotów do kupna lub inwestycji.

Otrzymanie wizy biznesowej – lista dokumentów, które należy złożyć:
– paszport,
– kserokopia stron z paszportu – tych, które zawierają wpisy,
– aplikacja wizowa z 2 fotografiami,
– ważne na cały pobyt ubezpieczenie w Strefie Schengen,
– zaproszenie, cel i plan wyjazdu,
– umowę o pracę,
– potwierdzenie rezerwacji i opłacenia biletów lotniczych i miejsc noclegowych.

Wiza biznesowa jest ważna maksymalnie 90 dni. Wystawiana jedynie na zaproszenie podmiotu.