Otrzymanie wizy biznesowej

Wiza jest wymagana w przypadku wyjazdu do np. Stanów Zjednoczonych, Rosji, Białorusi czy Iranu. Możemy wyszczególnić wizy biznesowe, jak i turystyczne.

Wizy biznesowe są dla osób, które zamierzają wybrać się za granicę w celach związanych z przedsiębiorstwem. Nie uprawnia ona do pracy za granicą ani do prowadzenia firmy za granicą.

Otrzymanie wizy biznesowej pozwala na:
– prowadzenie negocjacji,
– dokonywanie inwestycji,
– dokonywanie zakupów,
– prowadzenie badań,
– uczestniczenie w spotkaniach biznesowych,
– poszukiwanie pracowników,
– namawianie podmiotów do kupna lub inwestycji.

Otrzymanie wizy biznesowej – lista dokumentów, które należy złożyć:
– paszport,
– kserokopia stron z paszportu – tych, które zawierają wpisy,
– aplikacja wizowa z 2 fotografiami,
– ważne na cały pobyt ubezpieczenie w Strefie Schengen,
– zaproszenie, cel i plan wyjazdu,
– umowę o pracę,
– potwierdzenie rezerwacji i opłacenia biletów lotniczych i miejsc noclegowych.

Wiza biznesowa jest ważna maksymalnie 90 dni. Wystawiana jedynie na zaproszenie podmiotu.