Zmiany w rachunkowości w 2019 roku

W 2019 roku w życie wejdzie nowy międzynarodowy standard w rachunkowości dotyczący umów leasingowych. Najnowszą modyfikacją jest wyeliminowanie leasingu operacyjnego. Oznacza to, że wszystkich leasingobiorców będzie obowiązywał wyłącznie typ finansowy.
Rewolucja ta wpłynie głównie na duże korporacje, banki, międzynarodowe koncerny oraz warszawskie spółki giełdowe.

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, w skrócie MSSF określają dane, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu finansowym, a także metody ich prezentacji oraz sposoby wyceny aktywów i pasywów
MSSF opracowywane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2019 roku w życie wejdzie najnowszy standard MSSF 16, który zajmie miejsce aktualnego MSSF 2017.

Dotychczas akcje związane z leasingiem operacyjnym nie angażowały w dużym stopniu działu finansowego. Wszelkie koszty wykazywane były bowiem w ratach leasingowych bądź czynszu. Wprowadzone zmiany będą wymagać znacznie większej skrupulatności. Niezbędne będzie zabranie informacji odnośnie początkowej wyceny zobowiązania leasingowego i wypłaconych rat. Zawrzeć należy też koszty początkowe poniesione przez leasingobiorcę np. dostosowanie powierzchni wynajmowanych do rodzaju prowadzonej działalności.
Zmiany te wymuszają na przedsiębiorcach przede wszystkim usprawnienie firmowych systemów informatycznych.