Rachunkowość w firmie

Rachunkowość w firmie to bardzo szerokie zagadnienie, które dzieli się z uwagi na różne kryteria.

1. Rodzaj księgowości
Polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość. Pełna stanowi precyzyjny i szczegółowy system ewidencji, który obliguje do prowadzenia bardzo szczegółowej dokumentacji, sporządzania raportów i sprawozdań.
Uproszczona księgowość wybierana jest znacznie częściej, a w jej ramach można korzystać z trzech form: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz Księgi Przychodów i Rozchodów.

2. Podmiot prowadzący księgowość
Rachunkowością firmy przedsiębiorca może zajmować się samodzielnie o ile tylko posiada wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Wszystkie kwestie związane z ewidencją może powierzyć biuru rachunkowego, z którym nawiąże współpracę lub księgowemu zatrudnionemu w firmie na etat. Samodzielne zajmowanie się rachunkowością może być czasochłonne i skomplikowane, zatrudnienie księgowej zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się być biuro rachunkowe. Jest to jednak kwestia bardzo indywidualna.

Koronawirus deklaracje podatkowe

W Polsce obecnie trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, z tego powodu szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje finansowe oraz urzędy są zamknięte na pewien czas.

Przedsiębiorcom w tym czasie mijają terminy płatności podatkowych i rachunkowych.

Księgowi i przedsiębiorcy apelują do rządu, o przesunięcie terminów podatkowych, z racji na duże utrudnienia. Wiele biur rachunkowych jest zamkniętych, nie każdy może pracować też zdalnie.

Premier Morawiecki zapowiedział, że rząd przesunie terminy różnych obowiązków administracyjnych, w tym deklaracji podatkowych i innych płatności, ale na wprowadzenie rozporządzenia potrzeba jeszcze trochę czasu.

Koronawirus deklaracje podatkowe opóźni i nie ma więc pewności, że wszyscy przedsiębiorcy unikną zaległości podatkowych, na wypadek nie opłacenia podatków w terminie.

Czas na opłaty kończy się w marcu na obszarach wsi, gdzie pobierany jest podatek rolny i podatek od nieruchomości. Według jego płatników powinien zostać odroczony do czasu unormowania sytuacji z wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli są Państwo zainteresowani, to zapraszamy do skorzystania z naszych porad księgowych online.

Księgowa w Warszawie

Zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym co daje profesjonalna obsługa księgowa przedsiębiorstwa? Księgowa w Warszawie oferuje najlepsze rozwiązania, które są w stanie zagwarantować Państwu prawidłowy rozwój firmy, który będzie stanowił najlepszą drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Warto się zapoznać z ofertą jaką proponuje zatrudniona przez nas księgowa w Warszawie, wachlarz usług jest szeroki i każda nawet najmniejsza firma z pewnością znajdzie odpowiadający jej zakres usług. Czujne oko eksperta przy prowadzeniu ksiąg Pańskiego przedsiębiorstwa zapewni porządek i ułatwi funkcjonowanie firmy, a doradztwo w kwestiach finansowych rozwiąże wszystkie nasuwające się pytania i wątpliwości.

Wieloletnie doświadczenie jakie posiada nasza księgowa w Warszawie pozwala stworzyć indywidualne systemy księgowości, które będą gwarancją na harmonijne działanie małych, jak i ogromnych firm, które generują dużą liczbę dokumentów i zatrudniają wielu pracowników. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również controlling, który daje możliwość monitorowania wszystkich istotnych obszarów przedsiębiorstwa i jest coraz częściej wybieraną opcją z zakresu usług księgowych.

Sprawozdanie z działalności spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem, który swojemu właścicielowi gwarantuje sporo udogodnień i korzyści, jednak zobowiązuje go również do dopełniania pewnych obowiązków. Jednym z takich obowiązek jest sporządzanie sprawozdania z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. jest podsumowaniem działalności jednostki w danym roku obrotowym. Stanowi ono uzupełnienie informacji o spółce zawartych w sprawozdaniu finansowym. Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na aktualnym na dzień sporządzania sprawozdania zarządzie spółki.

Zatwierdzenie przygotowanego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki musi odbyć się do 6 miesięcy po upływie roku obrotowego podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W chwili sporządzania sprawozdania z działalności spółki nie można opierać się na przypuszczeniach. Jeśli mają Państwo do sporządzenia sprawozdanie z działalności spółki i posiadacie Państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami. Księgowi wyczerpująco i zrozumiale przedstawią pełne zagadnienie, a także udzielą wielu cennych porad.

Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych

Jeśli zdecydowali się Państwo na własną działalność gospodarczą, najprawdopodobniej potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia rachunkowości. Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych powinna być prowadzona w sposób rzetelny i bezbłędny. Gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty, gwarantujemy, że wszelkie formalności będą uzupełniane na bieżąco. Dołożymy wszelkich starań, aby zdarzenia gospodarcze mające miejsce w prowadzonej przez Państwa działalności, miały odzwierciedlenie w dokumentacji firmowej. Zobowiązujemy się do tego, by terminowo sporządzać wszelkie wymagane raporty (między innymi zestawienie zaksięgowanych kosztów i przychodów).

Od Państwa wymagamy jedynie regularnego przekazywania wszelkich dokumentów do zaksięgowania, aby była możliwa w sposób bieżący obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych.

Z naszej strony gwarantujemy profesjonalizm i terminowość. Jeśli mają Państwo szczególne oczekiwania wobec działalności księgowej prowadzonej przez naszych ekspertów lub chcą zapytać o szczegóły współpracy, zapraszamy do kontaktu.

Księgowość dla firm

Księgowość dla firm w Polsce oferują aktualnie dwa rodzaje podmiotów gospodarczych.

Pierwszym z nią są księgowe i księgowi. Są oni zatrudniani w firmie na etat, w której przebywają w określonym wymiarze godzin, w czasie których zajmują się bieżącym prowadzeniem ewidencji księgowej. Ich zatrudnienie wiąże się z ponoszeniem kosztów wynikających z zatrudniania pracownika oraz tych związanych z wynajmem powierzchni biurowej, wyposażenia miejsca pracy oraz zakupem programu do księgowania.

Kolejnym z podmiotów przejmujących obowiązki księgowe przedsiębiorcy są wyspecjalizowane firmy – biura rachunkowe. Oferują one szereg usług, które wykonywane są przez zespół zatrudnianych w nich ekspertów. Współpraca z biurem może przebiegać zdalnie, wystarczy wysyłać dokumenty to zaksięgowania. Biura rachunkowe oferują zazwyczaj bardziej kompleksowe usługi, których koszt jest niższy z uwagi na możliwość prowadzenia jednocześnie księgowości kilku różnych firm oraz zautomatyzowanie większości czynności księgowych.

Zmiany w rachunkowości w 2019 roku

W 2019 roku w życie wejdzie nowy międzynarodowy standard w rachunkowości dotyczący umów leasingowych. Najnowszą modyfikacją jest wyeliminowanie leasingu operacyjnego. Oznacza to, że wszystkich leasingobiorców będzie obowiązywał wyłącznie typ finansowy.
Rewolucja ta wpłynie głównie na duże korporacje, banki, międzynarodowe koncerny oraz warszawskie spółki giełdowe.

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, w skrócie MSSF określają dane, które powinny się znaleźć w sprawozdaniu finansowym, a także metody ich prezentacji oraz sposoby wyceny aktywów i pasywów
MSSF opracowywane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2019 roku w życie wejdzie najnowszy standard MSSF 16, który zajmie miejsce aktualnego MSSF 2017.

Dotychczas akcje związane z leasingiem operacyjnym nie angażowały w dużym stopniu działu finansowego. Wszelkie koszty wykazywane były bowiem w ratach leasingowych bądź czynszu. Wprowadzone zmiany będą wymagać znacznie większej skrupulatności. Niezbędne będzie zabranie informacji odnośnie początkowej wyceny zobowiązania leasingowego i wypłaconych rat. Zawrzeć należy też koszty początkowe poniesione przez leasingobiorcę np. dostosowanie powierzchni wynajmowanych do rodzaju prowadzonej działalności.
Zmiany te wymuszają na przedsiębiorcach przede wszystkim usprawnienie firmowych systemów informatycznych.

Biura rachunkowe w Krakowie

Czy istnieje możliwość podniesienia bezpieczeństwa w firmie niskim kosztem? Czy jest szansa na to, aby nawiązanie jednej umowy skutkowało wieloma korzyściami? Czy współpraca z biurem księgowym jest korzystna?

Na wszystkie z tych pytań istnieje jedna odpowiedź: TAK. Nawiązanie współpracy z biurem księgowym pozwala na czerpanie wielu korzyści, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy. Specjaliści z biur rachunkowych poprowadzą księgowość w taki sposób, aby pozwalała ona w najbardziej możliwy sposób na optymalizację ponoszonych kosztów. Jak to możliwe? Prowadzenie księgowości wymaga od przedsiębiorców aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Jeżeli skupiają się oni na księgowości, to nie mogą skupić się na rozwoju firmy. Tym sposobem bezpieczeństwo firmy spada. Współpraca z ekspertami księgowymi daje gwarancję na stosowanie w firmie obowiązujących przepisów prawnych.

Jeżeli chcą Państwo przekonać się z jakimi jeszcze korzyściami wiążą się biura rachunkowe w Krakowie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Usługi rachunkowe

Na kompleksową obsługę rachunkową firmy składa się szereg usług księgowych, które zmieniają się w zależności od podmiotu, z którym przedsiębiorca podejmuje współpracę oraz od jego indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Jeżeli właściciel firmy znajdzie biuro, które zapewni mu wszechstronną obsługę nie musi martwić się jakiekolwiek formalności. Wszystkie czynności księgowe i obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, rozliczeniami i prowadzeniem działu personalnego przejmie biuro księgowe.

Usługi rachunkowe obejmują zazwyczaj takie usługi, jak:

– prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości,
– sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych,
– obsługa działu kadr i płac,
– doradztwo podatkowe i księgowe,
– opracowywanie polityki rachunkowości,
– opracowywanie zakładowego planu kont,
– reprezentowanie Klientów przed GUS, ZUS, US i inne,
– sporządzanie różnego typu deklaracji i wniosków,
– optymalizacja podatkowa,
– prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.

Obsługa rachunkowa

Jednym z nieuniknionych obowiązków w czasie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest prowadzenie księgowości pełnej bądź uproszczonej, dlatego wielu przedsiębiorców chcąc maksymalnie się rozwinąć korzysta z rozwiązania jakie proponują biura rachunkowe, a więc z outsourcingu.

Aktualnie na rynku istnieje i funkcjonuje bardzo dużo biur księgowych z podobnym cennikiem. My jednak obniżyliśmy ceny naszych usług, aby to właśnie Pan i Pani mogli na tym skorzystać! Świadczymy usługi zgodnie z aktualnymi przepisami oraz terminowo wypełniamy wszystkie zlecone nam zadania. Zatrudniamy tylko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, posiadamy certyfikat Ministra Finansów oraz wiele innych zaświadczeń potwierdzających nasze kompetencje.

Powierzając swoją firmę naszej kancelarii nic Państwo nie tracą, a co więcej – dużo zyskują! Tylko z nami księgowość może być tańsza niż kiedykolwiek, wystarczy tylko skontaktować się z nami i wybrać formę ewidencji operacji gospodarczych, a resztą zajmą się nasi specjaliści.