Usługi rachunkowe

Na kompleksową obsługę rachunkową firmy składa się szereg usług księgowych, które zmieniają się w zależności od podmiotu, z którym przedsiębiorca podejmuje współpracę oraz od jego indywidualnych potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Jeżeli właściciel firmy znajdzie biuro, które zapewni mu wszechstronną obsługę nie musi martwić się jakiekolwiek formalności. Wszystkie czynności księgowe i obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, rozliczeniami i prowadzeniem działu personalnego przejmie biuro księgowe.

Usługi rachunkowe obejmują zazwyczaj takie usługi, jak:

– prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości,
– sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych,
– obsługa działu kadr i płac,
– doradztwo podatkowe i księgowe,
– opracowywanie polityki rachunkowości,
– opracowywanie zakładowego planu kont,
– reprezentowanie Klientów przed GUS, ZUS, US i inne,
– sporządzanie różnego typu deklaracji i wniosków,
– optymalizacja podatkowa,
– prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.