Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS – nowe zasady

Każda osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązana jest do zgłoszenia rozpoczęcia działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o wpis do tej ewidencji składa się na formularzu CEIDG-1. Wniosek ten powoduje również zgłoszenie firmy do ZUS lub KRUS, GUS oraz do urzędu skarbowego.

Nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS zaczną obowiązywać od 19 maja 2017 roku. Dotyczyć one będą osób, które nie zatrudniają żadnych pracowników, a opłacają składki z tytułu działalności jedynie za siebie oraz członków rodziny. Zmiana ta będzie sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli samodzielnie zgłaszać się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, tak jak było to do tej pory lecz zrobi to za nich ZUS na podstawie danych przekazanych z CEIDG. Zmiany dotyczą również zgłaszania członków rodziny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych, które przekaże CEIDG będzie mógł sporządzić:

    • formularz ZUS ZUA – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych,
    • formularz ZUS ZZA – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego,
    • formularz ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego możliwe jest tylko w przypadku, gdy spełnia on warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.