Zmiany w podatku dochodowym 2019

Została przygotowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w podatku dochodowym 2019 mogą mieć największe znaczenie dla przedsiębiorców.

Jedną ze zmian jest wprowadzenie sposobu rozliczania przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami. Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnego zostaną zaliczone do źródła przychodu, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu podlegać będzie odpłatne zbycie kryptowalut, a pojęciem tym określana będzie wymiana wirtualnej waluty na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż wirtualna waluta lub też regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

W kwestii rozliczania samochodów w działalności gospodarczej został zmieniony limit amortyzacji środka trwałego do 150 000 zł.

Dla naszego biura zmiany w podatku dochodowym 2019 nie są skomplikowane, ponieważ na bieżąco aktualizujemy wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Zachęcamy do kontaktu z nami wszystkich, którzy chcą bezpiecznie wypełniać obowiązki podatkowe.