Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowym mają:
– firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe,
– firmy, które dobrowolnie wybrały sposób ewidencjonowania poprzez księgi rachunkowe.

Zazwyczaj sprawą zajmuje się księgowa firmy zajmująca się jej księgowością lub zleca się to zadanie zewnętrznej firmie księgowej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jest bezpiecznym i racjonalnym sposobem na to, aby gotowe sprawozdanie dostarczyć do odpowiedniego urzędu nie martwiąc się o to, czy zostało ono prawidłowo przygotowane.

Standardowe sprawozdanie, według wymogów ustawowych musi zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania dostarcza się wyłącznie w formie elektronicznej, a na ich przesłanie są 3 miesiące od dnia bilansowego jednostki.

Zarówno sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jak i inne osoby zajmujące się księgowością firmy, obowiązkowe jest podpisanie dokumentu przez osobę sporządzającą oraz kierownika firmy.

Podpis e-sprawozdania musi mieć oczywiście elektroniczną formę.