Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa prowadzona jest przez każdy z podmiotów, jaki prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski. Jednak nie każdy z tych podmiotów prowadzi księgowość w dokładnie taki sam sposób.

Rachunkowość finansową prowadzi się w sposób pełny lub metodami uproszczonymi. Do prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej zobowiązuje spółki handlowe ustawa o Rachunkowości. Pośród nich tylko dwie mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Do nich zalicza się spółki jawne i partnerskie. Mogą one dobrowolnie prowadzić pełną księgowość, ale jeżeli nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą wybrać KPiR jako metodę prowadzenia rachunkowości finansowej.

Rachunkowość prowadzona jest także w spółkach cywilnych i przez jednoosobowych przedsiębiorców. Stosują oni najczęściej metody uproszczonej księgowości – KPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową. Oczywiście jeżeli ich przychody przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawo zobowiązuje je do prowadzenia pełnej księgowości.