Pełna księgowość w 2022

Prowadzenie pełnej księgowości zobowiązuje do szczegółowej ewidencji księgowo-podatkowej zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych najkorzystniej powierzyć specjalistom biura rachunkowego, którzy pomogą bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości.

Od stycznia obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wystąpi, gdy podmiot osiągnie w 2021 roku przychody w wysokości 9 188 200 zł.

Nasza kadra ekspertów oferuje solidną pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi:

  • opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów księgowo-podatkowych
  • rozliczenia podatkowe
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • reprezentacja przed organami administracji podatkowej

Pełna księgowość w 2022 – powierzając nam ten obowiązek przedsiębiorcy mogą być pewni prawidłowo oraz terminowo wykonywanych obowiązków księgowych.