Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Tym sposobem opłacając miesięczny abonament otrzymują profesjonalną obsługę księgową.

Korzystając z usług biura rachunkowego przede wszystkim nie musimy zatrudniać księgowego na etat, a wraz z tym wyposażać jego miejsca pracy oraz opłacać jego składek ubezpieczeniowych. Nasze opłaty ograniczają się do zapłaty za konkretne czynności wykonane przez biuro. Zakres tych czynności zależy od wybranego pakietu oraz umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a biurem.

Nasuwa się jednak pytanie odnośnie odpowiedzialności biura rachunkowego za swoje błędy. Warto podkreślić, że za wszelkie zobowiązania podatkowe odpowiada przedsiębiorca niezależnie od tego czy swoje rozliczenia powierzył specjalistom, czy wykonuje je samodzielnie. Biuro z kolei ponosi odpowiedzialność bezpośrednio przed swoim klientem. W razie nieprawidłowej działalności biura przedsiębiorca może ubiegać się o naprawienie wyrządzonej szkody oraz o odszkodowanie. W tym celu konieczne jest jednak zawarcie odpowiedniej adnotacji na umowie zawieranej z biurem.