Zmiany w split payment

Zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej istnieje możliwość wprowadzenia split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Na jakie zmiany w split payment muszą przygotować się podatnicy?

Mechanizm podzielonej płatności, który ma zacząć obowiązywać od listopada 2019 roku zakłada, że w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami podatku VAT dokonywana zapłata jest dzielona między dwa rachunki – kwota netto wpływa na ogólny rachunek przedsiębiorcy, z którego może on korzystać bez ograniczeń, a kwota podatku VAT wynikająca z transakcji wpływa na powiązany z rachunkiem ogólnym rachunek VAT. Rachunek ten jest przy tym tworzony automatycznie, niezależnie od woli jego posiadacza. To nabywca towarów i usług, który dokonuje płatności, ma bowiem decydować, czy dokonując zapłaty, cała kwota brutto ma wpływać na zwykły rachunek sprzedającego, czy też płatność powinna zostać podzielona pomiędzy dwa rachunki.

Ze środków zgromadzonych na rachunku można skorzystać w jeden z poniższych sposobów:

– zapłacić swojemu dostawcy kwotę podatku VAT związaną z dokonywaną transakcją (i tylko na jego rachunek VAT) – zapłata wartości netto odbywa się wówczas przy wykorzystaniu rachunków zwykłych,
– wpłacić VAT do Urzędu Skarbowego zgodnie z kwotą wskazaną w składanej deklaracji VAT,
– „uwolnić” środki z rachunku VAT po akceptacji wniosku podatnika przez organy podatkowe.