Księgowość uproszczona

Z księgowości uproszczonej skorzystać mogą spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły za poprzedni rok obrotowy 2 miliony euro.

KPiR to ewidencja służąca do wpisywania przychodów i rozchodów, czyli kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać podatek od kwoty wypracowanego dochodu, który może być obliczony na zasadach ogólnych w oparciu o stawki 18% i 32% lub liniowo w wysokości 19%.

Uproszczona księgowość jest łatwa w prowadzeniu i mało kosztowna. Z Urzędem Skarbowym rozliczać można się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany to forma, z której skorzystać może niewielka grupa przedsiębiorców. Należny podatek płaci się od osiąganych przychodów, brak jest natomiast możliwości odliczenia tzw. kosztów. Stawki wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% w zależności od przedmiotu opodatkowania.

W przypadku karty podatkowej brak jest obowiązku prowadzenia księgowości oraz składania deklaracji PIT w tradycyjnej formie. Należny podatek jest stosunkowo niski i zależny od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób w firmie oraz liczby mieszkańców gminy.