Koszt obsługi księgowej firmy

Znaczna większość podmiotów gospodarczych prowadzących w naszym kraju działalność związaną z usługowym prowadzenie księgowości, niestety nie posiada opcji elastycznego cennika.

Przedsiębiorca, który podejmuje współpracę z taką firma, zobligowany jest do określenia liczby dokumentów, jakie w danym miesiącu będzie dostarczał. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przedsiębiorcom, szczególnie początkującym, trudno jest precyzyjne określić liczbę dokumentów, które przez kolejny rok będą generowane w ich firmie dlatego zazwyczaj nieco zawyżają tę liczbę, a co za tym idzie ponoszą wyższe koszty z tytułu outsourcingu.

Elastyczny cennik, który oferowany jest na przykład przez nasze biuro, zakłada brak konieczności deklarowania liczby dokumentów. Przedstawiamy przedsiębiorcy zakres cenowy, związany z liczbą dokumentów. Jeśli liczba dokumentów się zwiększa Klient przechodzi na wyższy stopień cennika, jeśli się zmiesza, Klient płaci mniej.