Jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W każdej firmie zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której działalność gospodarcza musi zostać zawieszona. Wspólnicy mają prawo zawiesić podmiot gospodarczy pod warunkiem, że w firmie nie są zatrudniani żadni pracownicy.

Aby prawidłowo przejść procedurę wstrzymania działań firmy warto skorzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych. Eksperci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje, wiedzą jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli przedsiębiorca działa w formie spółki handlowej, to zgłoszenie o zawieszeniu działalności dokonane powinno zostać w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu podjęcia stosownej decyzji. Do obowiązkowych czynności podlega także wyrejestrowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ w tym czasie podatnik nie musi opłacać składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się jednak z dużą ilością formalności i przynajmniej podstawową wiedzą z zakresu prawa oraz kodeksu spółek.

Jeżeli nie czujesz się pewnie w kwestii formalności i ustaw, a sporządzanie wniosków i formularzy kojarzy się Państwu z katorgą to polecamy skontaktowanie się z naszym biurem. Oferujemy kompleksowe wsparcie z dziedziny rachunkowej, prawnej oraz księgowej. Pomożemy w prowadzeniu ksiąg, ale także w aktualizacji wpisów i zawieszeniu działalności w KRS.